Havaktingit

Tunngahurit

“Inuit kangiqhihimayait, pitquhiit, uqauhiit qangaraalukmilu naunaitkutait inuuhirmi aallannguqpiaqtut. Havaariyait inirniqhaat pihimanahugittugit kangiqhipkaidjutigivlugillu uqautigiyamingnut pitquhirmilu atuqpagaitilihaidjutikhaptingnut atuqtauyakhat hivunnagani inuuhiudjutikhanut. Havakpiakpaktuguttaimaatut pidjutikhamut NunavutKavamanga tammaqtaililugit, ilihaidjutigilugit ihuaqhiyuumilugillu Nunavutip pitquhiit’s culture, ilitquhiit, uqauhiillu tamainnut Nunavunmiutanut. Takuyakturpaklugit qaritauyakkut takuyakturviit atuqlugit ikayuutikhat naunaitkutikhallu ayuiqyuumiyaangni Inuit Pitquhiinnik Ilitquhiiniklu” – Nan’ngariyauyuq George Kuksuk, Ministangat Pitquhiliqiyikkut, Ministangallu Uqauhinut 

 


2016 Qilaut

2017 Qilaut

 

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 05, 2016
Le ministère de la Culture et du Patrimoine est heureux d’annoncer les gagnants et gagnantes du...
Nuvaipa 21, 2016
Pitquhiliqiyiikut tughiliqtut uqaqtaghanginik hapkunanga inungnit uvuuna nutaamut uvalu...
Nuvaipa 09, 2016
Pitquhiliqiyikkut pigiaqaliqtun uuktuutikharnik/tukhidjutikharniklu havaaqhanik atuqhimaaquyaangat...
Aktuupa 12, 2016
Atuuyautikhanik titiraqtiuvit? Atuuyautit Nunavunmi puiguqtailimapkarumaviuk? Ilaa, Qilaut...
Niqiliqivik 26, 2016
Atuuhiakhaliuqpakpit? Atuuhiuktat ilaupkarumaviuk Nunavunmi pitquhirmut ilitquhikhainnut?
Niqiliqivik 04, 2016
Tallimani ukiuni igluqpangmik atuqtaudjutikhanik angiqatigiiktut Canadian Museum of Nature (CMN),

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Nuvaipa 24, 2016
Who is eligible to apply for a grant from Culture and Heritage

Links

Listed here are some links related to culture and heritage as it relates to Nunavut.  If you would like to submit a link, please contact us

www.inhabitmedia.com - Inhabit Media

www.nbes.ca - Nunavut Bilingual Education Society

www.isuma.tv - IsumaTV

www.pirurvik.ca - Pirurvik

Qilaut - Qilaut

Nunavut Nunalaani Taiguuliqiviingit