Havaktingit

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 24, 2017
Remington Arms Company inmikkut utiqtiffaaquyiyut Remington Hiqutit 700nguyut (Remington Model 700...
Iitjirurvia 03, 2017
Nunavut Kavamait NTI-kollo Paanagiiklotik Kavamatokatkollo, miitiktitiyot obloni pinggahoni...
Iitjirurvia 03, 2017
Piqalikmiuq hadja Tamatkikhimayut Katitiqhimayut Anguniaqtaugiaqaqtunik (TAH) kiklivikhaliqaliqtun...
Januali 13, 2017
Piyumavit akiittumik auladjutitigut ihivriurutikhanut mikhilaarutauniarungnaqhiyut uunaqutingnut...
Tissaipa 13, 2016
Taima pihuuyaliguvit maniqqami nunami, taima piqaguvit qingmingmik mikiyunikluuniit nutaqqanik...
Tissaipa 12, 2016
Nanuit nunallaamungaungittaanginni, anguniaqtiit apiriyauyut ighinnaiptailiplugit niqikunik...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Iitjirurvia 22, 2017
Julai 10, 2013
Report All Spills!

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI