Havaktingit

You are here

Nunalaani Havaktinut Haalataingat Ubluit

Kuin Ublua - Mii 23, 2016

Kanatap Uplua - Julai 1, 2016

Nunavut Uplua - Julai 9, 2016

Nunallaani Havaktinut Haalitiikniaqtun - Niqiliqivik 1, 2016

Havaktiit Uplua - Saptaipa 5, 2016

Quyahukvium Uplua - Aktuupa 10, 2016

Itqaumavium Ublua - Nuvaipa 11, 2016

Quviahukvikmi - Tisaipa 25, 2016

Kulaisimarviup Tuklia - Tisaipa 26, 2016

Ukiup Nutaaq Uplua - Januali 1, 2017

Tuqutauvia - Iipu 14, 2017

Makilviup Mantiani - Iipu 17, 2017

Kuin Ublua - Mii 22, 2017

KANATAP UPLUA - Julai 1, 2017

Nunavut Uplua - Julai 9, 2017

Nunallaani Havaktinut Haalitiikniaqtun - Niqiliqivik 7, 2017

Havaktiit Uplua - Saptaipa 4, 2017

Quyahukvium Uplua - Aktuupa 9, 2017

Itqaumavium Ublua - Nuvaipa 11, 2017

Quviahukvikmi - Tisaipa 25, 2017

Kulaisimarviup Tuklia - Tisaipa 28, 2017