Havaktingit
LogoHome

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 22, 2017
Kiinauyaliqiyikkut qiniqhiayut ikhivautaqaqtukhanik haffumunga Havaktikhakhiurnikkut Naunaiyautit Ihumaliutqiqnikkut katimayiit angmaqtut ikhivautalikhanik – ikayuqtiqaqtunik havaanik uvalu piyaungitut havaakhanik.
Iitjirurvia 21, 2017
Naunaiyariami nunguvinga Uqausirmut Quviasuutiqarniq, Pitquhiliqiyiitkut angmaqtiliqtaa tamna 2016 Qilaut katitiqtamiknik atuutinik nutaqqat atuutinginnik.
Iitjirurvia 20, 2017
Iitjirurvia 22mi, ikayugahuaqlugit irhitaangnirmun atutjavutin aupayaavyaqtumik.
Iitjirurvia 17, 2017
Inungnut ikayuuhiarutikhaqpakkuvit, 2016 T5007 naunaitkutangit titiraqvikkut tuyuqtauniaqtuq Iidjirurvia 20mi, 2017.
Iitjirurvia 14, 2017
North Qikiqtaaluk nunaqaqtunut: uqautiyauyumayugut qanurittunik pivalliadjutikhanik piyumayaffingnik nunapfingni!
Iitjirurvia 14, 2017
Ublumimun havakhimayut igluqpangit ikayuutikhaq ikayugianganik avaliqangitunik pidjutikhangit tununganirmi nunalaaniitunik.
Iitjirurvia 13, 2017
Nuliarnirmut Nutaranigutikhanullu Aanniartailidjutinut Havainiq talvani Iidjirurvia 12-18.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Ikpiarjukmi Tininniq Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut malruuknik ilauyukhanik – atauhiq inuk piluni atauhirmi-ukiumi hivituniqaqtumi, aippaalu piluni pingahuni-ukiuni hivituniqaqtumi.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Igloolik Avaalaqiat Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Mittimatalikmi Ikurrait Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.