Havaktingit

Nakit piniaqiq nunavunmi inuup naunaitkutanut makpiraamik?

Nakit piniaqiq nunavunmi inuup naunaitkutanut makpiraamik?

Nunaqaqtukhauyutit Nunavunmi tuniyauyangni Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut Makpiraamik.

Uuktuinariaqaqtutit Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut ukunani nunani Akhaluutiliqiyunik Havakviani tunihivaktut hapkunani nunalaani:

Iqaluit

Kangiqliniq

Iqaluktuttiaq

Uqhuqtuuq

Hivayaktaaktutit havakviit uvunga akiittumik nappanut 1-888-975-5999. Tamaini allani nunalaani, uuktuutikhanik Nunavunmi Inuup Naunaitkutanutnunangni Hamlatkut Kivrariyaangita Havakvia (MLO) unaluunniit Kavamatkunni Kivrariyaangita Havakvia (GLO).

Takulugu titiqanitut Hamlakkut Kivrariyait Havaktingit (MLO) ukuallu​ GLO-kut havagviit.

Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut hivuliqpaamik tuniyauguvit akiqangittuq, akiligakhaittuq.

Nutan’ngutikhanut uvaluunniit adjikutaanik tammaktup/kukiktauyup himmautikhanut Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut akiliqtukhaq imatut $33.40 (ukiuqaqtunut 18-mit 59-mut), $23.40 (ukiuqaqtunut 12-mit 17-mut imatutlu ukiuqaqtunut 60-mik uttuqautqiyanutlu).

Naunaittiadjavat:

Malrungniklu naunaitkutikhanik kavamatkunit-tuniyauhimayungnik piksalingnik. Atauhiq naunaitkutikhanik titirakhimayukhaq aannivit.

Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut nakuuyuk tallimani ukiuni.