Havaktingit

You are here

Pivalliayuliqidjutikhakkut katimapkainiaqtut – North Qikiqtaaluk

Iitjirurvia 14, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Pivalliayuliqidjutikhakkut katimapkainiaqtut – North Qikiqtaaluk

North Qikiqtaaluk nunaqaqtunut: uqautiyauyumayugut qanurittunik pivalliadjutikhanik piyumayaffingnik nunapfingni! Tuhaqtiyauyumaugut qanuritunik pivalliavikhamut pivikhaqaqtut qanurittuniklu maniliurutikhaffingnik qaidjutikhainik inungnik nunaffingnut ihumagiyaffingnik.

Hapkuat naunaiyautikhat ikayuutauhunguyut Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu ikayuutauhunguyunik nutannguqtiutikhainut Nunavunmi Pivalliatjutikhanut Qanuriliurutikhaq.

Tamaini nunallaani, uqakhunguyugut nallautikkuukluta nallautiqarviffingni,katimaqatigilugitlu tigumiaqtiuyut inungniklu katimapkailuta nunani.

Inungnik katimapkaiyukhat ihuaqhaqtauyarikhimayut nunani ulapqiviini:

Ausuittuq

Hivulliut, Iidjirurvia 20

7 mi EST

Qausuittuq

Aippiut, Iidjirurvia 21

7 mi EST

ıkpiaryuk

Pingattiut, Iidjirurvia 22

7 mi EST

ıglulik

Hitammiut, Iidjirurvia 23

7 mi EST

Mittimatalik

Tallimmiut, Iidjirurvia 24

7 mi EST

Kangiqtugaapik

Hivulliut, Iidjirurvia 27

7 mi EST

Sanirayak

Aippiut, Iidjirurvia 28

7 mi EST

     

Naunaikhittiarumaguvit, uqarvigilugu Paul Kaludjak akiittukkut 1-888-975-5999 uvaluuniit titiqitlugu qaritauyakkut pkaludjak@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut uqaqvikhaq

Eugenie Kwok
Atanguyaukaffukhimayuq, Tuhaqtitiliqiyunut
Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu
867-975-7867
jseeteenak@gov.nu.ca