Havaktingit

Havaakkut Atia

Havaakkut Atia Havakvik umikvikhaq upluq Nunallaaq Qanurittumik Havaaqaqtuq
Havallaktughanut Kiinauyaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Arviat, Qamanittuaq, Iqaluktuuttiaq, Kinngait, Igluligaarjuk, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Ausuittuq, Sanirajak, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugluktuk, Pangnirtung, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Naujaat, Qausuittuq, Sanikiluaq, Taloyoak, Tikirarjuaq Casual
Ilagit Piqaqnit Havakti x 2 Havaktingit Naunaitkutingit angmaumayuq inunikhirlugu Kangiqtugaapik Atuqtaulimaituq atiqtugiiqhimayunun
Aihimayunut unalu Nunagiyamikni Munariyauyukhat Havaktikhaq II Munarhiliqiyikkut Maassi 3, 2017 Iqaluktuuttiaq Atauhiqmi ukiungani hivitunia
Halumaqhiyi/Aquti Akhaluutinik/Ikualaaqtukharnik Havakti Munarhiliqiyikkut Maassi 3, 2017 Iqaluktuuttiaq Havaaqaqhimmaaqtuq
Kiguhiqiyi Kiinauyaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Arviat, Qamanittuaq, Iqaluktuuttiaq, Kinngait, Igluligaarjuk, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Ausuittuq, Sanirajak, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugaaruk, Pangnirtung, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Naujaat, Qausuittuq, Sanikiluaq Atauhiqmi ukiungani hivitunia
Ulapqiunut Uqaqatigiiktumik Ikayuqtikhaq Munarhiliqiyikkut Maassi 3, 2017 Iqaluktuuttiaq Havaaqaqhimmaaqtuq
Himmautigiyaullaktughat Havaktikhanik / Itiqtauhimayunik Munaqhiyi Maligaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluit Casual
Ilihaqtunik Ikayuktiuyuq Aulatitiyurlu Ayuiqhaiyiinunlu Qauyihaiyi (malruuyuk havaaqhat) Ilinniaqtuliqiyikkut Maassi 17, 2017 Kugluktuk, Mittimatalik Havaaqaqhimmaaqtuq