Havaktingit

You are here

Pijumajun Inungnin Ilaujkhanik uvani Katimajiit Ihivriuqhijini

Nuvaipa 24, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Pijumajun Inungnin Ilaujkhanik uvani Katimajiit Ihivriuqhijini

Aanniaqtailinirmut Havagvia qinirhialiqtun pijumajunik inungnik havaktukhak ilaulutik hivunikhanik Katimajiinni Ihivriuqhijini havaqujauhimagamik qaffini aanniaqtailinirmut havagvingni maligani Nunavunmi.

Havagutait ilaujuni Katimajiinni Ihivriuqhijini ihivriuqhijaami tujuqtauhimajunik naunaitkutiniklu pidjutilgit unnirluktaudjutinin ukunani atiliuqtauhimajuni aanniaqtailinirmu ajuittunun havaktini Nunavunmi.

Katimajiit Ihivriuqhijini havaktuq ilikkuurhuni naalakpaktullu pijaamingnik kingulliqpaamik ihumaliurutikhamik tunnganiqaqtumik naunaitkutini tunijauhimajunin. Katimajiit Ihivriuqhijini pijaaqtun qaffiujunik hiuvagun miitirutikhanik piliuriami maliktakhanik hivulliinnilu havaktakhanik. Ilaqaqtun katimajinik piqaqtunik aallakkiiknik ajuirhimanirnik, atuqpakhimanirnik qanuritpanginniklu ilautijuq hakugingnirnik uvunga Katimajiit Ihivriuqhijinun.

Taapkununga pijumajunun uumani uuktuqvikhami, tujudjavutin havaakhaqhiurutimik titiraqmiklu pijumanikkut qaangiqtinnagu Tissaipa 14, 2021 uumunga Barbara Harvey, Atiliuqtiuji uvani Aanniaqtailinirmut Havagviani, uvani bharvey@gov.nu.ca apirhuutinulluunniit uvani 867-982-7655. Pijumajun uuktuqtun katitiqtauniaqtun pihimajaulutiklu hivunikhani Katimajiit Ihivriuqhijini ihariagijaukpata.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainikkut Ajuittuq
Aanniaqtailinirmut Havagvia
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca