Havaktingit

You are here

Hanaqidjutikhangit

Ilihimattiaqqit uvaluuniin ihumavin min'nguiqhivikkut, Inuit pitquhiit, ilitquhiinik uvalu aquinirmun? Angirupkit, Nunallaami Ilauqatigiingnirmun Upalungaiyainirmun Munarinirmunlu Katimayiingit (CJPMC mik naunaittut) Iqalungni, Iqaluktuuttiaq Kangiqlinirmi havaaqarniagungnaqhiyut ilingnut. Una katimayiit uqaudjiyut GNkunik tamainun ilauyunun upalungaiyainirmun, atulirnirmun, auladjutinun uvalu munaridjutikhait min'nguikvikhangitni. Uukturumayut, tuyuqlugu havakpakhimayangnik naunaitkutit titiraq uqaqlutinlu ihumagiyangnik, naunaitumik naunaiyailutin huuq ihumagiyauluaqtukhauyutin talvuuna, umunga Linda Vaillancourt qaritauyakkut titirarvianun lvaillancourt@gov.nu.ca kayumiktukkutluunit uvani 867-975-7747. Apiqutiqaguvin, hivayaqlugu uvani 867-975-7703. Uuktuutikkut titiqqat hailihimayun uvani Avatiliqinikkut Havagviani qaritauyakkuurutaani. Naunaiyailutin kitu katimayiinik ilauyumayutin uuktuuliruvit talvani uuktuutikharnik titirarmi. Umikvikhaa uukturvikhaq Qiqaiyaqluarvia 1 2020.5mungaqqat. Kitirmiut Ublurhiutatigut.