Havaktingit

You are here

2020 Nunallaani Halumaqhinikkut Naunaitkutikhamik Akitaqutaut

Maassi 09, 2020

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

2020 Nunallaani Halumaqhinikkut Naunaitkutikhamik Akitaqutaut

Malruq inulramiit titirauyaqtun akiminiaqtun iPadnik havakhimayaingitlu tautuktitauniaqtun uvani ukium Nunalaani Halumaqhiyukharnik! Havagviat Avatiliqiyitkut uuktuqhimaaquyut inulramiinun 18nik anmunlu titirauyaqtukharnik uvani ukium nunalaani halumaqhiyukharnik naunaitkutikharnik titirauyaqtainik.

Atauhiq akimayuq titiraqtauhimayuq aturniaqtaat Ikayuinaqtunik akuvruanun, aipaatauq nivingayukhaq tuhaqtidjut nunallaani tamaini halumaqhiyut nunalaaptingnik halumaqhiyunun. Naunaitkutit idjuhikhait aghuurutiqaqtughat avatiinun aulapkaihimaarniq uvalu munarittiaqlugit iqakunik iqainirmun. Aipaataiq malikhautikharnik ilauqarniaqtuq:

  • Tamna titirayaqhimayuq 8.5 x 11 titirangmun titiraqtauyukhaq naunaitkutit inikhaqaqtughat nunallaanun halumaqhimikkut kangiqhidjutikhainik (pitquiyugut napaanik titiqaop)..
  • Qaumayut kalat akhuurutauyut, kihimi hitamainain kalat atuqtauyukhat (qingnariktuq kalauyuqlu).
  • Uuktuqtun qaritauyakkut tuyuqtauyukhat umunga jlong1@gov.nu.ca.
  • Uuktuqtukhat nukakhiuyauyut 18nik ukiunik ukiuqaqtunik.
  • Tamaita tuyuqtauhimayut nanminiginiaqtait Nunavut Kavamangit atuqtaugiaqaqtun allatqiinik naunaitkutikharnik atuqtakharnik.

Naunaiqhittiarumaguvit, qiniqlugu Havagviat Avatiliqiyitku qaritauyaliqidjutaingit. Amadjiihimaitumik piyukhauyut, uuktuutikhaq umingniaqtuq Qiqayaqvia 20mi 5mungaqan. Kivataatigun ubluqhiutaatigun!

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Josh Long
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtuliriijitkut Ikajuqtiujunilu Avatiliqiijitkut
867-975-7761
jlong1@gv.nu.ca