Havaktingit

You are here

COVID-19 Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit

Januali 06, 2022

COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Ubluqtuhivia 6, 2022

Havagviat Avatiliqiyitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagvia Avatiliqiyitkut aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik TAPKUANGINARNUN ayungnautiqaqtunik uumajunik kuvihimajuniklu. Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat:

Uumayuliqiyitkut qauyihaidjutit tutqikhailiqiyit Qikiqtaalukmi nunalaangitni munagidjutikharnik hanaqidjutikhangit talvani Qikiqtaalukmi tuktungit, upalungaiyagiikhimavakhimayuq kingulirmi malrunguyut havainirmi Ubluqtuhinia, nuutiqtauniaqtun hivunirmun taima Qalagyuarniq atuqtauyukhaungitun pigiaqagumik, taima upautigumik kihiani hivayautikkut katimadjutitigunluuniit.


ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ - ᑎᓯᐱᕆ 29, 2021

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖏᑦ

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᓱᓕ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᑯᕕᔪᓄᓪᓗ. ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑯᕕᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑯᕕᔪᓄ ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᕙᒃᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ, 867-920-8130, 24−ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response   

ᒪᑐᔭᐅᔪᑦ/ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᑦ/ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖏᑦ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒧᓪᓗ ᑎᑎᕋᕕᖏᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ. ᐆᒻᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅᑕᖃᖅᐸᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᖓᓕᒫᒃᑯᑦ, ᐅᖃᓛᓗᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᓄᓇᓕᒃ

ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᑉ ᓈᓴᐅᑖ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ 867-975-7780 (*)
ᐊᕐᕕᐊᑦ 867-857-6944
ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖅ 867-793-1692
ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ 867-222-2165
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ 867-222-0330
ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ 867-975-7780 (*)
ᓴᓪᓕᖅ 867-222-0058
ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ 867-982-1872 (*)
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ 867-975-7780 (*)
ᐃᒡᓗᓕᒃ 867-975-7780 (*)
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-975-7780
ᑭᒻᒥᕈᑦ  867-975-7780 (*)
ᑭᙵᐃᑦ 867-975-7780 (*)
ᑰᒑᔪᒃ 867-982-1872 (*)
ᖁᕐᓗᒃᑑᖅ 867-982-1872
ᓇᐅᔮᑦ 867-222-1437
ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ 867-975-7780 (*)
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ 867-899-1885
ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ 867-975-7780 (*)
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 867-645-6447
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ 867-222-3899
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ 867-975-7780 (*)
ᓴᓂᕋᔭᒃ 867-975-7780 (*)
ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ 867-982-1872 (*)
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ 867-341-0388

(*ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ)


COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Ubluirvia 29, 2021

Havagviat Avatiliqiyitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagvia Avatiliqiyitkut aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumajunik kuvihimajuniklu: Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response   

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat

Tamaita uumajuliqijikkut havagviit Kivallirmi avikturnianni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik. Uumaljuliqinikkut kiudjutikhat 24 ikaartniinni ublurmi, hivajarlutit:

Nunallaaq

Tigumianga Hivajautaa Nampaa

Ikpiarjuk 867-975-7780 (*)
Arviat 867-857-6944
Qamanittuaq 867-793-1692
Iqaluktuuttiaq 867-222-2165
Igluligaarjuk 867-222-0330
Kangiqtugaapik 867-975-7780 (*)
Salliq 867-222-0058
Uqhuqtuuq 867-982-1872 (*)
Ausuittuq 867-975-7780 (*)
Igloolik 867-975-7780 (*)
Iqaluit 867-975-7780
Kimmirut 867-975-7780 (*)
Kinngait 867-975-7780 (*)
Kugaaruk 867-982-1872 (*)
Kugluktuk 867-982-1872
Naujaat 867-222-1437
Pangnirtung 867-975-7780 (*)
Mittimatalik 867-899-1885
Qikiqtarjuaq 867-975-7780 (*)
Kangiqliniq 867-645-6447
Qausuittuq 867-222-3899
Sanikiluaq 867-975-7780 (*)
Sanirajak 867-975-7780 (*)
Taloyoak 867-982-1872 (*)
Tikirajuaq 867-341-0388

COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Imaruqtirvia 7, 2021

Havagviat Avatiliqijitkut Kivgaqtuutikhait

Ihuaqhaqtauhimajut kivgaqtuutit:

Huradjaliqiyit havagvia Iqalungni unalu Sylvia Grinnell Territorial Park havagvia angmaqtuq inungnun. Tamaita ilait igluqpait min'nguiqhivingmi umikhimayut.

 


COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Qiqaijarluarvia 14, 2021

Havagviat Avatiliqijitkut Kivgaqtuutikhait

Ihuaqhaqtauhimajut kivgaqtuutit:

Uumajuliqijikkut havagviat nunangani Kinngait angmaqtuq inungnut.

 


COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Qiqaijarluarvia 6, 2021

Havagviat Avatiliqijitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik.

Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumajunik kuvihimajuniklu:

 • Uumajuliqijikkut kiudjutikhanik Kinngaitmi, hivajarlugit 867-897-0123 (Palihimatkut) 24ni ikarniinni ublumi.
 • Huradjanun upautijukhakkut Iqalungni, hivajaqlugu 867-222-0167, 24nik ikarniinni ublumi.
 • Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response.

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat:

Uumajuliqikkut havagviat min'nguiviit havagviat Kinngaini, uvanilu uliqijitkut havagviat min’nguirviit havagviat Iqalungni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik.

 


COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - Qitiqqautiyuq 20, 2021

Havagviat Avatiliqijitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik.

Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu.

 • Uumajuliqijikkut kiudjutikhanik Kinngaitmi, hivajarlugit 867-897-0123 (Palihimatkut) ikarniinni ublumi.
 • Huradjanun upautijukhakkut Iqalungni, hivajaqlugu 867-222-0167, 24nik ikarniinni ublumi.
 • Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat:

Uumajuliqikkut havagviat min'nguiviit havagviat Kinngaitmi, uvanilu uumayuliqiyitkut havagviat min’nguirviit havagviat Iqalungni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik.

 


COVID-19 Qalagjuarniirmun GN-kunnin Nutaanik Tuhaqtidjutait - April 15, 2021

Avatiliqinikkut Hulidjutini Havagvia

Aulahimaaqtun havagutit:

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik.

 Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu:

 • Huradjanun upautijukhakkut Iqalungni, hivajaqlugu 867-222-0167. Hailihimajun 24nik ikaarnirnik ubluq tamaat.
 • Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, hailihimajun 24nik ikaarnirnik ubluq tamaat: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response.

Umikhimajut/Taimaaqtihimajut/Nutqaqtihimajut hulidjutit:

Uumajuliqikkut havagviat min'nguiviit havagviat Iqalungni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik.

 


Havagviat Avatiliqijitkut Kivgaqtuutikhait - December 2, 2020

Ihuaqhaqtauhimajut kivgaqtuutit:

 • Inungut kivgaqtuidjutikhangit utirniaqtut aulladjutikhanginut tamainni Nunavunmi nunallaani, kihimik nunangani Arviat.
 • Arviani, Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu..
  • Nanut munarijaujut aullahimmarniaqtut Arviani, maliktakhanik inungmiujunik aktuqtauhimaittumik inungnut maliqatqujauhimajut naunaiqtauhimajunik Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit. Uumaljuliqinikkut kiudjutikhat 24 ikaartniinni ublurmi, hivajarlutit 867-857-6944.:
  • Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response  
 • Tamaita Aviktuqhimayumi Min’nguiqhirviit angmaqtut. Iqalungni, apqutat talvani Sylvia Grinnell Min'nguirviat aputaijaqtaujuq upaujami kugaanut.

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat:

 • Uumajuliqijikkut havagviat Arviani iumikhimajuq inungnut tuhaqtitaulrarnahi.

COVID-19 Qalagjuarnikkut GN-kunnin Nutaamik Tuhaqtidjutaa - Hikutirvia 20, 2020

Havagviat Avatiliqiyitkut Kivgaqtuutikhait

Tamaita avikturnianni min'nguirviit umiktut tuhaqtitaulraaqtinnahi.
 


COVID-19 Qalagjuarnikkut GN-kunnin Nutaamik Tuhaqtidjutaa - Hikutirvia 16, 2020

Havagviat Avatiliqiyitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu. Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response  

Nanunik munaqhidjutikhangit aullahimmarniaqtut munarilugit nunallaani tikitauqattaqtut nanunit amihuarjunit (ukuat. Arviat hamanillu Tikirarjuami), maliktakhainnik inungmut qaniklittaililutik inungullu maliklugillu maliqatqujauhimajut naunaiqtauhimajunik Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit.

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat

Tamaita uumajuliqijikkut havagviit Kivallirmi avikturnianni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik. Uumaljuliqinikkut kiudjutikhat 24 ikaartniinni ublurmi, hivajarlutit:

 • (* nampaa rurraqtitauniaqtuq avikturnianni havagvianut)
   

COVID-19 Qalagjuarnikkut GN-kunnin Nutaamik Tuhaqtidjutaa - Hikutirvia 13, 2020

Havagviat Avatiliqiyitkut Kivgaqtuutikhait

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik.

Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu. Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response

Nanunik munaqhidjutikhangit aullahimmarniaqtut munarilugit nunallaani tikitauqattaqtut nanunit amihuarjunit (ukuat. Arviat hamanillu Tikirarjuami), maliktakhainnik inungmut qaniklittaililutik inungullu maliklugillu maliqatqujauhimajut naunaiqtauhimajunik Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit.

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Taimaaqtitaujut ikajuutikhat

Tamaita uumajuliqijikkut havagviit Kivallirmi avikturnianni umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik. Uumaljuliqinikkut kiudjutikhat 24 ikaartniinni ublurmi, hivajarlutit:

 • Arviat: 867-857-6944
 • Qamanittuaq: 867-793-1692
 • Igluligaarjuk: 867-222-0330
 • Salliq: 867-222-0058
 • Naujaat: 867-222-1437
 • Kangiqlinirmi: 867-645-6447
 • Tikirarjuaq: 867-341-0388

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Hikutirvia 11, 2020

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik.

Kangiqlinirmi uumajuliqikkut havagviat min'nguiviit havagviat umiktaujut inungnut kihiani qakugu ilitturipkaqtaugumik. Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ajungnautiqaqtunik uumajunik kuvihimajuniklu.

• Uumajuliqijikkut kiudjutikhanik Kangiqlinirmi, hivajarlugit 867-645-6447, 24 ikarniinni ublumi.
• Tamaita kuvijuqaqqan unniqtaujukhat taffumunga Nunavunmi Kuvijuqaqqan Hivajautaanut uvani 867-920-8130, 24 ikarniinni ublumi: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Hikutirvia 6, 2020

Havagviangit Avatiliqijitkut aulahimaaqtun tuniyangat ikayuutikharnik Nunavunmi tamainni aulayuitun, malikhautiplugit atuqtakharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikharnik. Havagvik aulahimaarniaqtun kiudjutikharnik ayungnautiqaqtunik uumayunik kuvihimayuniklu.

• Uumayuliqiyitkut kiudjutikharnik Sanikiluarmi, hivayaqtukhaq 867-222-0167, 24nik ikaakninik ubluq tamaat kiugiaqaqtun.
• Tamaita kuvihimayut ilitugipkaktauyukhat talvunga Nunavunmi Kuvihimayut Hivayautainun 867-920-8130 24nik ikaaknik ubluq tamaat hivayainagiaqaqtaingit: https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - mii 28, 2020

Avikturnianni min'nguirviit Nunavunmi angmaffarniaqtut Imaruqtirvia 1, 2020. Tamaita min'nguirviit igluqpait umikhimajut, min'nguirviit angmakhimaniaqtut hilami hulipkaidjutikhanik. Nunavut iliglihimatqujait hilami katimajut amigaitqijaungittumik 25 inungnik atuqtauniaqtuq min’nguirviillu.


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Iipu 30, 2020

Havagviat nutqalaktait ukuaniuvaaniq amirnik pidjutigiblugu tuqighihimayuq qalakyuangniq COVID-19 Mittimatalingmi. Havagviat Avatiliqiyit aulahimaarniaqtut amirnik aalani nunallaani.


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Iipu 03, 2020

GN-kut munaqhijut uqhurjuanik kuvijuqaqqat qanuriurutikhamingnik havaktikhanik. Inuit itqaumatqujaujut tamaita uqhurjuat kuvikpata unniqtaunariktukhat talvunga Nunavunmi Uqhurjuat Kuvikpata Hivajautaa 867-920-8130, 24 ikarniit unnuamillu:
https://www.gov.nu.ca/environment/documents/spill-response

Umikhimajut/Taimaaqtihimayut/Nutqaqtihimayut kivgaqtuutit:

 • AjuiqhaqatigiiktutAvatiliqinikkut Munaqhidjutikhanik Havakti Amigaqhuutaujunik upalungaikhimajugaluaqtuq April 2020 kinguvaktitaujuq.

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Iipu 02, 2020

Nutaaq (maniliqinikkut) ukiunga kantrakhat upalungaijaqtauniaqtut ihuaqtumik aulapkaidjutivut imaalu/imaaluuniit ihuakhaglugit 2020-21 Havauhikhainut Upalungaijautit hivuliutijakhainnik.

Avatimut Hapummiyiit Havagvingat havaqatigiplugit kavamatuqatkut, ukiuqtaqtumi aviktuqhimajuni kavamauqatiiklu titiraqmikhilaarutikhangit puujuinnut pidjutaujut aanniarutip hiamitirutat pidjutigiplugit.

Havgagviat havaktiit havaktut aimavingmingnit imaalu havaakhanik tunihimaktut aullaranginnaqtut huli.


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Iipu 01, 2020

Avatimut Hapummiyiit Havagvingat havaqatigiplugit kavamatuqatkut, ukiuqtaqtumi aviktuqhimajuni kavamauqatiiklu titiraqmikhilaarutikhangit puujuinnut pidjutaujut aanniarutip hiamitirutat pidjutigiplugit.


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 31, 2020

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Aulahimaitun Hadja ikayuutikhat:

 • Nutaaq qauyihautikhat laisikhait tuniyaulimaittut pidjutigiplugu umikhimajut HTO-kut imaalu tingmitikkut aullaaqtailingmata pidjutigiplugu qalagjuarniq-19.

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 30, 2020

Nunallaani anguniarutikhanut niqikhanik ikajuutikhat aittuutikkut angirutit tamaita hanaqijaujut akiliutikhaillu tujuutauyut.

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Aulahimaitun Hadja ikayuutikhat:

 • Tamaita upalungaiyaqhimayutuumayunik qauyihaitikhat havaakhat nutqaqtitaullaktut, ukuallu atuqtaunahuaqtugalluat tingmitikkut satakkurvikhait taimaaqtitauyut. Tamaita ihivriuqtiit havaktut aimavingminvnit imaalu qauyihaiyut kingulirmit katitiqhimayunik naunaitkutainnik imaalu iniqtiriplutik iniqhimaittunik qauyihaidjutikhanik unniudjutinik.

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 27, 2020

Nunallaani anguniarutikhanut niqikhanik ikajuutikhat aittuutikkut angirutit tamaita hanaqijaujut akiliutikhaillu tujuutauliqtut. 

Umikhimajut/Taimaaqtihimayut/Nutqaqtihimayut kivgaqtuutit:

 • Tamita Nunavunmi Min’nguirviit umiktaujut: hapkuat ilaujut Sylvia Grinnell Territorial Park, Iqalungni, unalu Katannilik Avikturnianni Min’nguirvik akunngangni Kimmirut umallu Iqaluit.
 • Hilataani avikturniannit qaujihaijit aullaqpaktut Nunavunmut nutqaqtitaujut, ilaujut kinguagut aullaqpaktut ikajuqtikhat Nunavunmi Avatilirinirmut Katimajiit Qikiqtaaluk Phase 2 uuktuutikhat Ajurnavjaktunut Katimavikhat (Iqaluit),unalu Kugluktuk ikiarmik nakuujakhanik munaqhidjutikhat havagvikhanik ingilrutikhainnik aktilakhainnik.

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 26, 2020

Uvanga Qiqaiyalirvia 26mi, nunallaat anguniarnikkut ikayuutait 21ni nunallaani havktauyut, aikiliqhiliqlutik uvani Qiqaiyalirvia 27mi. Tapkua qaritauyakuurutiqaqtut akiliqtuniaqtut qilamik. Ilakua maniliuqtauluni titiqiqivikkut tuyqtauniaqtut, kitut tuuliiqniaqtut mangit.


Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 24, 2020

Ikajuutinut Angirutit taffumunga Nunallaani Anguniarutikhanut pinahuaruti tujuutauhimajut uumani Qiqaijalirvia 23. 
 Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 23, 2020

 • Havagviat iniqtiriliqtut Aituutikhanut Angirutiit atauhirmik $25,000 atauhirmut Nunamingni Anguhiqijitkunnut ikajuutikhanik niqainnakhiuhutikhanik. Hapkuat
  aullaqtitauniaqtut ublumi. 
   

Havagviat Avatiliqijitkut kivgaqtuutikhait ilitturipkaidjutit - Maassi 20, 2020

Havagviat ihumagijait ihuarnirit atuqtakhatik aullahimmariangit kivgaqtuutikhait munaqhihimmaaqtitlutik aannialiriakhainnik aanniarunmik qalagjuarniq COVID-19 qajangnaitkutikhanik maliktaujariaqaqtut.

Atuqtaulluaqtut kivgaqtuutikhait taimaittut ajuqhautaujut uumajutigut kiujaujukhat imaatullu uqhurjuat kuvijuqaqqat kiujaujukhat aullajuunaittut.

Kihiani uqagiikhimavakhimayuq, tapkuat havagviuyut ikayukhimaanginaqtun aulahimayukhat  havaangani havaktamingnik. Ilitugidjutikhangit nuititihimaarniaqtugut ubluq tamaat. 

Umikhimaniaqtun/Nutqaqtitauniaqtun/Aulahimaitun Hadja ikayuutikhat:

 • Pidjutigiplugit iliharviit nutaqqiqiviillu umikhimajut, hapkuat uumajuliqijikkut havagviit umkhimajut
  • Ikpiarjuk, Kangiqtugaapik, Sanikiluaq, Qamanittuaq,Igluligaarjuk, Nauyaat, Kugaaruk, Taloyoak.
  • Ukunani nunallaani, HTO-kut uqarviujut qanuqtut hivajaquplugit havagvianut amigakhuutiqarumik imaaluuniit uqhurjuanik kuvijuqaqqata imaaluuniit ajuqhautiqarumik uumajutigut pijaqqutinik.