Havaktingit

You are here

Iqalukhiuqtut Laisikhait akiit aalanguqtut

Maassi 25, 2020

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Iqalukhiuqtut Laisikhait akiit aalanguqtut

Iqalukhiuqtut Laisiit akiit Nunavunmi akituqyuumiyut imaa 2.2 pusanmik uvani Qitiqqautiyuq 1, 2020.

Kavamatkut Kivgaqtungnikkut Akiitigut Maligaa piyariaqaqtut ukiuni akituqyuumidjutinik laisinun tuniyauyunun akaat kavamatkut maligaini, ilauyut Iqalukhiuqtinun Laisit, kitut tuniyauyut ataani kavamatkut Iqalukhiurnikkut Maligaani.

Initiqpiaqhimayunun aviktuqhimayut akiit uvalu huuq akituqyuumiyut, ihivriuqlugit uvani ukiumi Iqalukhiuqtinun Maligahaini, piinarialik uvani Avatiliqiyit qaritauyaliqiviani nunangniluuniin Huradjiliqiyit Havagviani.

Ataani Iqalukhiurnikkut Maligaani, tamaita Nunavunmiutaungitut piyukhat Iqalukhiurnikkut Laisinik iqalukhiuqtinatik.

Laisit piinarialgit Avatiliqiyitkunin, Iqalungnik Tariuliqiyunik Kanatami, tamavyaita iqalukhiuqtit igluini ilangilu niuvaavingnin.

Hivayaqlugit nunangni Huradjaliqiyit Havagviini apiqhuutighaqaruvin.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Josh Long
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtuliriijitkut Ikajuqtiujunilu
Avatiliqiijitkut
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca