Havaktingit

You are here

Iqalungni nunalaangani halumaqtiginiaqtun 2019

Immaktirvia 10, 2019

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Iqalungni nunalaangani halumaqtiginiaqtun 2019

Iqalungni 2019mi halummarhiniaqtun Tallimiutmi, Imaruqtirvia 14mi, 9-mungaqan ublaami qitiqautingnirmun. Puut algaangitlu pigiaqaqtun talvani akhaluutit nayugaqhaani Unikkaarvik Pulaaqtuqarvingmi Nayugaani talvuuna 9mungaqan 11mun ublaami ubluangani halumarhinahuaqtunik.

Halumarhinahuaqtun ikayungniaqtun ilautquyauyut quviahuutikharnik hilami algikhiinahuaqtunik talvani pulaarvingmi nayugaani akhaluutit nayugaani qitiqaukpan, taima iniqtigumik halumaqhiunik. Qallutikharnk qaritilutin.

Naunaiqyumirumaguvit, hivayaqlugu titiraqluguluuniit April Tucker uvani ATucker2@gov.nu.ca. Amigaitun katimayut hivayaqtukharnik Aprilmun taima naunaiyaiyaangat humi halumaqhiniaqtun.

###

Tuhaqtitaujukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqijikkut
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca