Havaktingit

You are here

Iqalungni Unaguiqhiqviit Uplua aliahuutikhat nutqaqtitauhimallaktut

Julai 19, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Iqalungni Unaguiqhiqviit Uplua aliahuutikhat nutqaqtitauhimallaktut

Huliniarhimayakhat ihuarhaqtauhimayut pilutik uani Sylvia Grinnell Nunavunmi Unaguiqhiqvingani aliahuutigilugu Unaguiqhiqvikkut Uplungani July 20, 2019mi nutqaqtitaullakhimayut hilarluknirmun.

Unaguiqhiqvikkut Uplunginni ukiuq tamaat aliahuutauvaktut tamaani Kanadami akhuuqhainikkut nakuuyunik hilami inuuhirnik.

Aallanik ilitturipkaitkutinik, uqaqatigilugu Caroline Ipeelie-Qiatsuk uvani 867-975-7784 uvaniluunniit cipeelie-qiatsuk@gov.nu.ca amma Leesee Papatsie at lpapatsie@gov.nu.ca

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhaumapkaitjutini, Iliharnirni Ikayuqnirnilu
Avatiliqiyikkut
867-975-7761
KFlaherty1@gov.nu.ca