Havaktingit

You are here

Nunalaani Halumaqtiginiaqtun 2019

Immaktirvia 11, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunalaani Halumaqtiginiaqtun 2019

Talvungamuna tikiutingmiyuq uvani ukiungit nunallaani halummaqhiliqniaqtunik! Halummaqhiniaqtut tamainni nunallaani Nunavunmi, ubluit naunaqtut aputiqaqpakmat.

Hivayaqlugit titiraqlugitluuniit nunalaani haamilatkut havakviat Havakviat Avatiliqiyitkut havaktiit naunaiqyumirutikharnik halumaqhiniarnikkut aulaniaqtunik nunalaani, humilu iqaqqutikhat puurnik algarniklu pigiaqaqtutin.

Naunaiqyumirumaguvit uvani ukium halumaqhiyukharnik hulilukaarniaqtunik, hivayaqlugu titiraqluguluuniit April Tucker uvani ATucker2@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqiyitkut
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca