Havaktingit

You are here

Nunaqyuaq Ublua: Aihimavingmi Piyakhaq

Iipu 22, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjuti

Nunaqyuaq Ublua: Aihimavingmi Piyakhaq

Qiniqhianiq hulilukaarutikhangnik aihimavingni haffumunga Nunaqyuap Ublunai? Kavamatkut Nunvunmi tunihiliqtut aalakiinik hulilukaarutikhanik humiliqaak!

  • Iliturittiarumavin puyungmun atungniranun ihuaqhiyuumiqlugulu maniqami ayuiqhautit? Havaklugu una Tukisigiaqta apiqutit haffumunga Nunavunmi Hilap Aalanguqtirniranun qaritauyaliqivik.
  • Ihumavit angunianirmun kihimi qanuriliuriakhangnik naluvit? Ayuingniaqtutit amigaitunik ilihimanirmik hapkunuuna Nunavunmi Qaritauyakkut Angunianirmun Ilihaidjutainik uvani Havagviani Avatiliqiyit qaritauyaliqiviani.
  • Upalungairumavin nattiqhiuriangni auyami? Qungiaqlugu piksasiuq – Nattiqhiurniq Auyami uqaudjauniaqtutit ayuittunin anguniaqtinin.

Qungiaqtiniaqtaqqut hapkua ikayuutighat ubluani Nunaqyuap Ublu - Pingattiut, Qitiqqautiyuq 22 - Twiterkkut naunaitkutaa @GOVofNUNAVUT, Kavamatkut Nunavunmi

Facebookmi makpirviani uvani Havagviat Avatiliqiyit qaritauyaliqiviani. Nakuugilugu maliklugu ilituriyuumiyaangni!

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Josh Long
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniarnirmun Ikajuqtiujunilu
Avatiliqiijikkut Havagvia
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca