Havaktingit

You are here

Piyumayut niruaqtauyukhanik uvunnga Nunavunmi Parnaiyingita Katimayiit

Iipu 10, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumayut niruaqtauyukhanik uvunnga Nunavunmi Parnaiyingita Katimayiit

Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik uvani Nunavunmi Parnaiyingita Katimayiit (NPC).

Tamna NPCngit piqaqtun munagihimaaqtun nunanik atuqtaunginaqtun upalungairutikharnik Nunavunmi, ilauyut havakhimaaqtunik nunanik atuqtauyukharnik upalungiarutikharnik malikhautikharnik atuqtakharnik nunamiitunik pivalliadjutikharnik, naunaiyaiyaangatlu taima ihumagiyainik aulatitiniaqtun.

Ilihimaguvin nunanik munagidjutikharnik hanaqidjutingnik talvani Nunavunmi tuniyumayutinlu havagutainnun NPCmi, niruarumaguvillunniit kinamik, tuyudjavutin havaakhaqhiurutimik uukturutimiklu titiqqanik uumunga Patrick Huggins uvani PHuggins@gov.nu.ca

Uukturutikhat titiqqat hailimajun uvani Avatiliqijikkut Havagviup qaritaujakkuurutaani uvani: https://www.gov.nu.ca/in/avatiliqiyikkut/information/katimayukhamut-tikk...

Kanatami ukiuktaqtungitlu nunalaani havaktun uuktulimaitun ilauyukharnik talvani NPCmi.

Piyauyuq katimayikhaq naammaktumik ihivriurutiqaqtukhaq ihuinaarutikkut naunaitkutimik. Umikvikhaa uukturvikhaq 5mungaqqat. KIVATAANI UBLUQHIUTAA uvani Qitiqqautiyuq 30, 2019.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqiyitkut
867-975-7761
KFlaherty1@gov.nu.ca