Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut niguaqtauyukharnik hapkununga Eeyou Marinemi Avataingani Uumayuliqiyunik Katimayiinik

Iitjirurvia 13, 2020


Inungnun Tuhaqtitaudjut

Qiniqhiayut niguaqtauyukharnik hapkununga Eeyou Marinemi Avataingani Uumayuliqiyunik Katimayiinik

Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik naamadjutikhamik hapkununga Eeyou Marinemi Avataingani Uumayuliqiyunik Katimayiitni (EMRWB).

Una katimayiit havaagiluagiyait uumayuliqiyitkut munagidjutikharnik maligaliqidjutikharnik piyaangat uumayunik talvani Eeyoumi Marinemi Avikturviangani. Tamna EMRWBkut naunaiyaivakhimayut anguyauyunik, munagihimaaqpaktun Uumayunik Qauyihaidjutikharnik Maniktaqvikharnik havaqatigivakhugitlu allat uumayut munagidjutikharnik iliharvikyuangit avikturvingmi, ilauyutlu aviktuqhimayut nunat ukiuktaqtuniituniklu kavamangit.

Ilihimaguvin nunanik uumayunik munagidjutikharnik talvani Eeyoumi Avikturviangani aituimayuniklu havagianganiklu talvani EMRWBkutni; niruarumaguvillunniit kinamik, tuyudjavutin havakpakhimayangnik uuktuutikharniklu nayugaani titiraqhimayuq ataani. Uuktuutikhat titirat pigiaqaqtun uvani Havagviani Avatiliqiyitkutni qaritauyaliqidjutaani.

Tuyurlugu iniqtiqhimavakhimayangnik titiraq naunaitkutigiyan uuktuutikhatlu tuyurlugu Patrick Hugginsmun qaritauyakkut titiraviatigun uvani phuggins@gov.nu.ca kayumiktukkutluuniit uvani 867-975-7742 5mungaqtinani. Kivataata Ubluqhiutitigun Iidjirurvia 28, 2020mi.

Naunaiqhittiarumaguvit, hivaqarlugit:

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Josh Long
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtuliriijitkut Ikajuqtiujunilu
Avatiliqiijitkut
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca