Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut Niguaqtauyukharnik – Iqalugaarjuup Nunanga Aviktuqhimayumi Minguiqhivik

Iitjirurvia 28, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qiniqhiayut Niguaqtauyukharnik – Iqalugaarjuup Nunanga Aviktuqhimayumi Minguiqhivik

Nunavut Kavamangat (GN) qiniqhiayut niguaqtauyukharnik Kangiqlinirmi nunaqaqtun hapkunungakhaq Iqalugaarjuup Nunanga Aviktuqhimayumi Minguiqhivik Nunallaani Atadjutikkut Upalungaiyautini uvalu Munagidjutikkut Katimayiit (CJPMC).

CJPMC uqaudjivaktut imatullu ihumaliurutautquyauyut tapkununga GN-kut parnautikhaliurnikkut, piliurnikkut, aulapkainikkut, imatullu munaqhidjutikhainik naunaiyaqtauhimayut Avikturviinni Minnguikvingni.

Nunavut Kavamangit (GN) qiniqhimaaqtun inungnik kitkunikliqaak ihumayut, ilihimayunik havakpakhimayuniklu talvani minnguirvingmi, pulaaqtuiliqiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu nigiukhimayutlu aituiyumayut talvani havagvingmi, upalungaiyaiyumayutlu, Iqalugaarjuup Nunanga Aviktuqhimayumi Minguiqhivik

Uukturumayut, tuyuqlugu havakpakhimayangnik naunaitkutit titiraq uqaqlutinlu ihumagiyangnik, naunaitumik naunaiyailutin huuq ihumagiyauluaqtukhauyutin talvuuna, umunga gnoble@gov.nu.ca. Uuktutikhat piyaqtun uvani: https://gov.nu.ca/in/avatiliqiyikkut/information/hanaqidjutikhangit-0.

Tikkuaqhiyumaguvit niruaqtakhamik, imaaluuniit kangiqhiyuumiyumaguvit, uqarvigilugu Geneva Noble Hivayautikut 867-975-7753 qaritauyakutluuniin gnoble@gov.nu.ca.

Umikvikhaa uukturvikhaq Qiqaiyarvia 15, 2019.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyat, Tuhaqtipkainikkut, Ilinniangnikkut Ikayuqtiuplunilu
Avatiliqiyitkut
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca