Havaktingit

You are here

Tuqhulajut niruaqtaujukhanik taffumunga Nunavik Imarmiutani Hivunikhaliurnikkut Katimajiit ukuallu Eeyou Imarmiutani Avikturnianni Hivunikhaliurnikkut Katimajiit

Saptaipa 28, 2020


Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Tuqhulajut niruaqtaujukhanik taffumunga Nunavik Imarmiutani Hivunikhaliurnikkut Katimajiit ukuallu Eeyou Imarmiutani Avikturnianni Hivunikhaliurnikkut Katimajiit

Nunavut Kavamanga qiniqhialiqtut niruaqtaujukhanik inukhaniginginnik ikhivautait ukungnangni Nunavik Imarmiutani Avikturniani Hivunikhaliurnikkut Katimajiit (NMRPC) ukuallu Eeyou Imarmiutani Avikturnianni Hivunikhaliurnikkut Katimajiit (EMRPC).

Tamna Nunavik Imarmiutani Hivunikhaliurnikkut Katimajiit (NMRPC) Havagvigijat Inungnut Kavamanga aallatqiiktunik munarijakhaqaqtut atuqtaujukharnik upalungainikkut uvani Nunavik Imarmiutani Avikturnianni.

Tamna EMRPC Havagvigijat Inungnut Kavamanga aallatqiiktunik munarijakhaqaqtut atuqtaujukharnik upalungainikkut uvani Eeyou Imarmiutani Avikturnianni.

Ilihimaguvin nunanik munaqhidjutikhanut ajuqhautauvaktunik talvani Nunavik Imarmiutani Avikturnianni imaaluuniit Eeyou Imarmiutani Avikturnianni ikajurumaguvit havakpaktainut NMRPC-kut ukualluuniit EMRPC-kut, imaaluuniit niruarumaguvillunniit kinamik, tujudjavutin havakpakhimajangnik umingalu uuktuutikharnik titiraqtakhamik.

Naunaittiadjavat nalliangnut katimajiinut uukturumajakharnik. Pijaujuq katimajikhaq naammaktumik ihivriurutiqaqtukhaq ihuinaarutikkut naunaitkutarmik. Tujurlugu havaakhaqhiurutingnik titiraqhimajut uuktutikhatlu umunga Patrick Huggins unaluuniin Naomie Pudluk tikitinagu 5 mungaqqan Kivataani Ubluqhiutaagut umani Aktuuba 9, 2020. Uuktuutikhat titiraqtakhat hailihimayjun uvani Avatiliqinikkut Havagviani qaritaujakkuurutaani.

Aallanik naunaitkutikhanik, uqaqatigidjavan:
• Patrick Huggins uvani phuggins@gov.nu.ca uvaniluunniit 867-975-7721; uumungaluunniit
• Naomie Pudluk uvani npudluk@gov.nu.ca uvaniluunniit 867-975-7767.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Casey Lessard
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtulirinikkut Ikajuqtiuplunilu
Avatiliqiyitkut Havagvia
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca