Logo Home

You are here

Businesses

Pitquhiliqijikkut
Maniktaqvikhaliuliruvit talvuuna uqauhikkut havaaqhanut pitquhiliqinikkutluuniit havaaqhanut, Taiguaryuumirumaguvit...
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Aullaktitiyiuyunut aquivaktunut laisiqaqtukhauyutit aquivaktunut tukumiviqaqlutitlu Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Nunavunmi nunamut nappaghinahuaruvit iglumik, piyariaqaqtutit imaitumik Avatingnut Naunaiyainikkut (EA) takuuktaghanik Avatingnut Naunaiyainikkut unalu Nunanut-Atuqnikkut atuqtakhat. Ilittiarumaguvit atuqtakhanik nakit nunalirutimik pivikharnik, Taiguaryuumirumaguvit...
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Tinihivaktut inungnut kavamatkuni havakvingnutlu aanniqtailinikkut atuqtakhanik aulruyaliqinikkut, ingnirviktuqtunut uquhautinut kasiliiktuqtunullu, ilauyut: titirauhikhangit ingnirviktuqtunut uquhautinut, iliurautikhainik laisikhangit, hanaqiniit parnautilliurutikhanut ihivriurutikhanik, titirauhinhangit makpiraaqaqtut ayuikhahimayut, alruyaktuqtunut unaqutinullu malilirlugit maligakhalliuktauhimayut maliquyauhimayullu maliruagakhani maligaknillu. Piyariaqarupkit hapkuat atuqtakhat, Taiguaryuumirumaguvit...
Havaktingit Naunaitkutingit
Ilihaiyuq havaakhamut pivingga pivikhaqaqtut akiliuhiaqhanik angginggittunut havakviit ikayuutikhamingnik havaktikhahiugiaginni ilihailugitlu havanggittut ayuittiakhimanggittutluunniit havaktut. Taiguaryuumirumaguvit...
Havaktingit Naunaitkutingit
Are You an Apprentice or an Employer of Skilled Trades People?
Havaktingit Naunaitkutingit
Havaaqargitkuvit havaaqagumaguvitlu ilikkut piinnariaqaqtutin nanminiharnik havaakhaliuqlutin, Inmigut-Havaaqagumayut pivingga ikayuqtaaqtut.Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Maniktaqvikhat talvanga Nunaqaqqakhimayunut Allait Inuitlu Inuuhirinikkut Havagviani Kanatam tunirhaivaktun nunalaanun ikayugiangat atuquyaangat aanniaqtainikkut nakuuyumiklu inuhimaagiangat. Taiguaryuumirumaguvit...
Kavamaliqiyikkut
Kavamaliqiyunut Nunallaani Tuhaqtitiyi nunalingni akulliuyuq uqaqatigiyaami kavamagiyavut. Pittaalriangita tamaita kavamatkut piqutait hivayarlugu upagluguluuniit Kavamaliqiyunut Nunallaani Tuhaqtittiyi havagviani titiraqhimayuq hamani. Taiguaryuumirumaguvit...
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Maniliurutikhanik iqalukhiuktit annguniaktitlu ikayuqtaulayut akighamik uhitjutikhanut iqaluktamik hilatanut Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...