Havaktingit

You are here

Inuinnait Katimayiit Ilumuurutiuyut Havauhiq

 

Tamna havaktautjut ikayuqtait tuniplugit Inuit uqarvighamik aulapkainingani ihuarnirmi quvianarniqmilu maligighugit pitquhiqtiq taimailiurutainlu, naunaiyarhugitlu ikiaqarnigit talvani, kinirhiaplutiklu ihuarhaitjutighanik tapkununga, nunalaani inuuhiriktiarnikkunlu ihumagiyautjutini.

Inuit Qaujimajatuqangit

Elisapee Qupee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aulapkaiyi Maligaq Upalungaiyauyutlu Pitquhiliqiikkut                                                                                                                                                                                                                                                                    equpee@gov.nu.ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             867-975-5537