Havaktingit

You are here

Inuinnait Katimayiit Ilumuurutiuyut Havauhiq

Tamna havaktautjut ikayuqtait tuniplugit Inuit uqarvighamik aulapkainingani ihuarnirmi quvianarniqmilu maligighugit pitquhiqtiq taimailiurutainlu, naunaiyarhugitlu ikiaqarnigit talvani, kinirhiaplutiklu ihuarhaitjutighanik tapkununga, nunalaani inuuhiriktiarnikkunlu ihumagiyautjutini.

 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqalutni: 1-867-975-5519

Inuit Qaujimajatuqangit

Elisapee Qupee, Implementation Advisor (ISV)
867-975-5537

EQupee@gov.nu.ca