Havaktingit

LogoHome

You are here

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Title Date
NLCB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2019-20 Friday, Iitjirurvia 19, 2021
NLCB Ukiuq Tamaat Unniutjutinik 2018-19 Friday, Iitjirurvia 19, 2021
NUNAVUTMI TAXIT AKILIKTUKHANIK 2021 Tuesday, Iitjirurvia 16, 2021
Taangaliqinikkut Maligaq Inuit Uqaqatigingnirmik Tuhaqtitakhaq Thursday, Nuvaipa 26, 2020
NEWWP Nattumik Uniudjutit Friday, Nuvaipa 13, 2020
Iqaluit NULC niuvvavik hivulliqpaamik havaakhamik qauyihaidjutikhangit iniqhimayuq titiraq Monday, Immaktirvia 22, 2020
2020 Iqaluit NULC niuvvavik qaujihaidjutikhanut qanurinniit Monday, Immaktirvia 22, 2020
Niuvaavit naunaitkutikhangit — Higaarlukkut Monday, Immaktirvia 1, 2020
Nunavut Higaarlungnik Niuvvaaviit Maliktakhangit Makpiraat Monday, Immaktirvia 1, 2020
Nunavut Aturialgit Havaktit Manikhauni Ilautyutat Unityuhit Maligait Monday, Immaktirvia 1, 2020
Nunavutmi Taxit Akiliktukhanik 2020 Tuesday, Januali 14, 2020
Havagviani Uqarvikhanut naunaitkutait Tuesday, Tissaipa 3, 2019
Kiinaujaliqijitkut uqarvikhanut naunaitkutait Tuesday, Tissaipa 3, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 803-4 - Akiliqhidjutat akiliriaqaqtunik - Tattiarnaqtuq 1, 2019 Friday, Aktuupa 11, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 905 - Taxsiyautit – Tamaitnut Tuesday, Aktuupa 1, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 890 - Ataniqtuqtuiyut Munaqhiyullu Kavamatkut Atukkiutighait Tuesday, Aktuupa 1, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 803-4 - Akiliqhidjutat akiliriaqaqtunik Tuesday, Aktuupa 1, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 704-3 - Havaktit Manilikiyit Tutkikhaiyit Talvanitunik Tutkumavaktunik Manikhakhautit – Niuvgutauvaktunik Inungni Piutigiyainik Naunaitkutainik Tuesday, Aktuupa 1, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 703-1 - Ilittuqhitinut Naunaitkutat Nappaa Tuesday, Aktuupa 1, 2019
Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 501 - Maniliuknikmun Havagiblugit Naudjutivaktunik Atugakhak Manikhakhautit Tuesday, Aktuupa 1, 2019