Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Pittaaktutit ukunanga Aquiyunut Iglukhamik uvaluunniit Hulipkaidjutikhanut Laisikhamik Avikturniani Pivalliajjutikhalirinirmut...

Niuviktaaqtutit Nunavunmi pihimayakhamik laisikhamik akhaluunmut akiliqlutit imatut $5.25 (titiraqaqvikkuurutikhanik ilaungittuq) uvani...

Titiqanik titiraqtukhauyutit uuktuutikhamik taxi-mut aqudjutikhamik laisikhamik/laisi hamlatkunit, angirutigiplugu titiraqhimayuq...

Hivayaqluta akittuq uvunga 1-888-975-5999. Qaritauyakkut titiqqitluta uvunga edt@gov.nu.ca...

Naunaiyaidjutikhamik Uyaraqhiuqnikkut Ilihautikhat hailiyut Nunavunmiunut iliharumayut uyarakhiungnirmik qinikhiayumayunut uyaqqanik....