You are here

Havaqatigiingit

Qikiqtaaluk Nanminiqaqtunut Pivallianiq Katimavia
Kitikmeot Nunallaani Hivunikhanganut Atauttimuuqtitaat
Qikiqtaalup Nangminiq Havakviliknut Katimayiingit
Kaanatami-Nunavunmi Nanminitigut Katimavia
Kaanatami-Nunavunmi Naunaiyainiq nunaryuaptiknik Katimavia
Kitikmeot Maniliqinirmut Pivallianiq Katimayiit
Kitikmeonmi Nangminiq Havakviliknut Katimayiingit (qaritauyami pulaarviittuq)​
Kivalliq Nanminiqaqtunut Pivallianiq Katimavia (qaritauyami pulaarviittuq)
Kivalliq Region Chamber of Commerce (no website available)
Nunavut Hanaugaliurniq Mirhuqniq Katimayiit​
Nunavut Qaritauyakkuurut Pivallianiq Kuapuriisingat
Nunavut Maniliqinirmut Piliuqtiuyut Katimayiit
Nunavut Maniliqinirmut Katimaniq
Nunavut Piksaliurniq
Nunavut Haamlatigut Ilihainiq Timiqutigiyangit
Nunavut Pulaarniqmut

 

Nunallaangit Kavamangat

Ikpiaryuk (naittuq)
Arviat (naittuq)
Arviat (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Qamaniittuaq (naittuq)
Qamaniittuaq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Iqaluktuutiaq (naittuq)
Iqaluktuutiaq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Kinngait (naittuq)
Kinngait (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Kangirluraapik (naittuq)
Igluligaaryuk (naittuq)
Igluligaaryuk (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Salliq (naittuq)
Salliq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Urhuqtuuq (naittuq)​
Urhuqtuuq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)​
Ausuittuq (naittuq)​
Ausuittuq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)​
Sanirayaak (naittuq)
Igloolik (naittuq)
Iqalungmi (naittuq)
Iqalungmi (city-nga qaritauyakkut pulaarvinga)​
Kimmirut (naittuq)​
Kimmirut (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)​
Kugaaruk (naittuq)
Kugluktuk (naittuq)​
Pangniqtuuq (naittuq)
Pangniqtuuq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)​
Mittimatalik (naittuq)
Mittimatalik (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Qikiqtarjuaq (naittuq)​
Kangirliniqmi (naittuq)
Kangirliniqmi (nunallaam qaritauyakkut pulaarvinga)
Nauyaat (naittuq)
Nauyaat (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)
Qausuittuq (naittuq)
Sanikiluaq (naittuq)​
Sanikiluaq (haamlangat qaritauyatigut pulaarvinga)​
Taloyoak (naittuq)​
Tikiraryuaq (naittuq)