Havaktingit

You are here

Nunavut Kavaman tunngahuktitiyut ilitugitjutikhaqnik talvuuna Amigiyakhaq Qauyihaqti talvuuna pitjutikhaqnut niqqinik

Maassi 05, 2013

IQALUIT, NU (Qiqaiyarvia 5, 2013mi) – Nangariyayuq Peter Taptuna, Ministauyuq munagipluni Ilingaiyauliqiyut Katimayiit, tunngahuktitivaktun ilitugitjutingnik talvuuna Nunaqyuat Tamaini Amigiyakhat Qauyihaqti talvuuna pitjutikhaqnut niqqinik, taima tuhaqtitihimavaktuq ipakhaq talvani Geneva-mi katimatilunik talvuuna Nunaqyuat Tamaini Inuit kituliqaak Pitjutiqaqtukhanik Katimayiit.

“Talvuuna Nunavut Kavamanut, tunngahuktitivaga ilitugitjutikhait Olivier De Schutter-min, tamna Nunaqyuat Tamaini Amigiyakhat Qauyihaqti talvuuna pitjutikhaqnut niqqinik,” uqallaktuq Minista Taptuna. “Una ilitugitjutikhaq havakhimayut anginirmik atuqtauyukhanik talvuuna qanuq ilitagitinikkut hanaqitjutikhangit talvuuna niqqinik ihumaalungnikkut, amigaitun taima iniqtiginiaqtuq hanaqitjutikhangit havakhimayut talvuuna Nunavut Kavamakkut havaqatigiyaqutlu talvuuna Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimayiingit.”

Nunavut Kavaman havakhimayut niqqit munagitjutikhaqnik pinahuaqniaqtaat. Uvani ukiukmi kavamavit aulatitihimaaqpaktun hanaqitjutikhaqnik ilitugipkaiyangat havaqatigyaqqut, ilauliqhugu tamna katitiqvikhangit talvuuna Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimayiingit Inuinaqutuqaqtunik havagviinut, havakhimaanginaqtun talvuuna Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimaqyuarut talvuuna Upluqtuhirviami, taimalu hanairutikhangit talvuuna Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Hanaqitjutikhat, taima nuitiqtitiniaqhimayut uvani upinngami.

Talvani 2013mi maniit akituyut atuqtauyukhani, Nunavut Kavaman katitiqtivaktun 9 hanat tausin tallanik ikayugiangat tamna Nunanin Niqqinik Payuktauyukhanik Havaaqhangit. Taima ilautjutiqaqhimaliktuq taima 1.7 milian tallamik aulaniaqtun nutqaqtitiyaangat ilingaiyainikkut aihimavikhaitunutlu.

Uvani ilitugitjutikhaqni, tamna Amigiyakhat Qauyihaqti titiraqhimayut taima Inuit Inuuhirnikkut HIhivriutjutikhat naunairutiqaqtuq taima 70 pusannik iningniuyut inuuhimaaqtun Nunavunmi ayungnautiqaqpaktun niqqikhanik. Una anginiqaqtun siksiuyunik avatqutjutiqaqtuq nunaqyuangit tamaat taimalu naunairutiqaqtuq niqqinik ayungnautiqaqtun nunaqaqqaakhimayunik inugaingit talvuuna pivalliatjutiqaqtuq nunaqyuangani.

…/2

Communications 2013-03 NR14

2

“Ilihimayugaluuyugit uuminga hanaqitjutikhatigun, taimalu ihumaliuttiaqniaqtugut atuqtakhanik havaligumnuk uuminga ilitugitjutikhatigun,” uqallaktuq Minista Taptuna. “Havakhimaaqtugut aulatitiyaangat havaqatigiyaqqut hulilukaarutikhavutlu Nunavunmi tunngahuktitigiaqaqtugut ilaqatigiinir ikayuutikhaqniklu talvanga kanatam kavamanin.”

###

Tuhaqtitiliqiyi Hivayalugu:

Matthew Illaszewicz

Atanguyaq, Tuhaqtitiliqiyikkutni

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

867-975-7818

888-975-5999 akiituq

millaszewicz@gov.nu.ca