Havaktingit

You are here

2020-21 Angmarvikhaanut Upalungaijautikhat Nunavunmi Iliharviit

Iliharnirmik Katimaffaalirnirmik Atauttimi

Atuqata atuni katihimajunilu atuqhimayainik COVID-19 qalagjuarnirmik qanurinikhaalu nutaaq iliharniup ukiunga, Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut hanahimajut Iliharnirmik Katimaffaalirnirmik Atauttimi: Ikajuutikhangit Nunavunmi Iliharviit umani 2021-22. Iniktigakhaq uvani makpiraami ikajuqtugiagani iliharvingmi hivuliqtiinut ihavaqatigiiktunullu aulaniqatiaqtumik nutaamut iliharvikhanut iliotarilugilu ajuqhautaujut imaalu ikajuqtikhangit iliharviit atuqpagainik auladjutaani qalagjuarnirmit COVOD-19 aanniarut.

Aulanikhavut nutaamik inuuhikhaptingnik uminga COVID-19 qalagjuarnirmik, Havagviat Ilinniaqtuliqijikkut ihumaginiaqtait ilihaqtut, ilagiit, havaktiitlu aanniaqtailinahuarlugit imaalu qajangnaittumik.

Qanuq ilharviit kiuhivagiakhaita iliharviit COVID-19 qalagjuarnirmun aallanganiaqtuq uumani ukingani. Ahiagut taapkua 4 hitamaujut-havauhiit atuqtauhimajut 2020-21-mi, Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktia ihumaginahuaqtait hapkua naunairutauvaktun ikpingnautainik aulapkaiplutik iliharvingnik:

  • Qanuriniga COVID-19 qalagjuarnirmit atuni nunagijaujumi, hiamitiqtaudjutait COVID-19 qalagjuarnirmit aallatqiiktut
  • Munaqhiit ajunginingit ukiudjutikhainik COVID-19 qalagjuarnirmun piqaqqat nunagijaujumi
  • Inungnik aanniaqtuliqijinik havaktiqarlutik ihivriuqhijaamik, paqittiyaamik, inuilrumiipkailugit aanniaqtut
  • Kapittirlugit kitkut ukiuqatigiit, iliharviit, nunallaallu

Havagviujut nutgannguqtirqtat una Aanniarnaittumik Qajangnaiuttumiklu Maliktakhainik Nunavunmi Iliharviit naunaittumik una nutaaq atuqtakhat.

Tamaita ukua inuuhirmi atuqhimajut ilaliutiniaqtut tikkuaqtuutilugilu ilihautiptingni katimaffaaliriaptingni nalunairlugulu hunauniginik qaujimajaptiknik ilumuuqtunik: Nunavunmi iliharviit tunngaviqaqtun ukuninga Inuit Qaujimajatuqangit imaalu qajangnaittumik, ikajuutiqaqtumik, imaalu ilihaqtunut tamainnut iliharvikhanik.