Havaktingit

You are here

2014mi Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut

Immaktirvia 02, 2014

Havaktunut Nunalaanunlu Tuhaayukhaq

2014mi Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut

Aullaqtirvia Uplua: Imaruqtirvia 2, 2014mi

Umikvikhaa Uplua: Imaruqtirvia 27, 2014mi

Nunavut 30 sec

Nunavut Hivulliqti Peter Taptuna qiniqhiayut niruarutikhanut uumunga 2014mi Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut.

Niruaqlutit inungmik ilihimayarnik ikayuqpaktunut allanik pivalliatjutikhanut inmik taiguaknikkut titiraqnikkullu ayuiqtakhanut – ilihaqtuq, ilihaqtittiyi, nunallaami akiliuhiakhimaittumik ikayuqtiuyuq, Inirniqhaaq havaqatilluuniit.Niruaqtauhimayuq pinahuaqtaat ilitariyauniaqtuq titiraqhimayumut havigayangmik qunguhiqutikhamik titiqqamiklu naunaitkutikhamik tuniyaulutik uumanga Hivulliqti Premier Peter Taptuna.

Umikvighaa niruarutikhanut una Imaruqtirvia 27, 2014mi.

###

Nirurumaguvit inungmik naunaikhiyumaguvitluuniit, uqaqvigilugu:

Jeanne Gagnon

Tuhaqtitiuq Uqauhiliqiyunutlu Tutqikhaiyi

Kavamaliqiyikkut

867-975-6048

jgagnon@gov.nu.ca