Havaktingit

You are here

Hilaqlukyuangnikkut amigidjutikhangit Kavallirmi Qikiqtaalukmilu nunalaanginun

Januali 06, 2014

Tuhaqtauyukhaq

Hilaqlukyuangnikkut amigidjutikhangit Kavallirmi Qikiqtaalukmilu nunalaanginun

Aulanirvia Ublua: TUHAQTITAUYUKHAQ QILLAMINUAQ – Ubluqtuhirvia 6, 2014

Tamaini Kivallirmi Qikiqtaalukmilu aviktuqviani 60 sec

 

Avatiliqiyikkut Kanatami ilitugipkaiyumayut taima anurhiqyuaqniaqtuq tamaini kivataani Kivallirmi Qikiqtaalukmilu nunalaangitni, tamaat piqhiqtukhaq qapalaqiniaqhunilu aulaniaqtun Aipiutmi, Ubluqtuhirvia 7mi.

Nunavummiutat uqautiyauyut taima qunngiaqtukhat Avatiliqiyikkut Kanatami qaritauyaliqitjutiit hilaliqiyunut amigidjutikhangit tuhatjutikhangitlu naunaitkutingnik nunalaaniituni: www.weather.gc.ca. Nallaktukhat nunalaani nallauhiliqiyunut hilaliqidjutingnut tuhaadjutikharnut.

Nunavut Kavamangit (GN) Munagidjutiliqiyunut havagviangit ilitugipkaihimaagumayut tamainut Nunavunmiunut aulayukhat ihuaqtunik qyangnaitkutikhatigun uukturutikhangit talvuuna hilaqluliqidjutingnikkut:

• Piakhaiyagiikhimayukhat niqqinik, imaqmik, havautikharniklu taima 72nik ikaakninik tamainut igluqatigiyainut.

• Naniguutiqaqtukhat mattitutiliqidjutiqaqtunik pangnarutikhat.

• Ipiqlugit titqattaqtaaqtun hunavaluit hilatingni titqaqnaitumik.

Nallakluhi nallautingni nunalaani pullaaqluguluuniit Nunavut Kavamangit Facebook mapiqviangit ilitugitjutikharnik Nunavut Kavamanmi havagviingit umikhimaniaqtunik.

###

Tuhaqtitiliqiyut Hivayaqlugu:

Hillary Casey

Tuhaqtitiliqiyi

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-975-5342

hcasey@gov.nu.ca