Havaktingit

You are here

Iligiit Nunavut aulaliqtut 2013 Kanata Auyami Ulapqiryuaqtut

Niqiliqivik 02, 2013

Tuhaayauyukhaq

Qilamik Nuititauyukhaq

Niqiliqivik 2, 2013

Iligiit Nunavut aulaliqtut 2013 Kanata Auyami Ulapqiryuaqtut

Qulit hitamallu inuulramiit Nunavunmit Sherbrooke, Quebec-miiliqtut uvani havailaarmi ilaunahuaqhutik 2013 Kanata Auyami Ulapqiryuaqtut – angitqiyat aallatqiinik-ulapqiyut akirautiblutik inuulrammiit ulapqiyuktut Kanatami.

Pingahut iIligiit Nunavut ulapqiyut akiraqtautiniaqtut unataqtuni ayuiqhaqqaaqhutik ayuiqharvingmi Montreal-mi Ulapqyiryuaqtinagit.

"Ukuat inuulramiit Nunavut ulapqiyuktut ayuitqiyat ukiuqatimingnit akhuuqhutik ayuiqhaqpaktut akirariiktarniaqtut talvani 2013 Kanata Auyami Ulapqiryuaqtut. Ihuaqtumik piniaqhutik, taimaaqtiqhimaittumik piqpaguhukhutiglu ulapqidjutinik ulapqiyuktuniglu. Iligiit Nunavut piqpahuutauyut avikturviptingnut ulapqiyaqturmata nunaryuami" uqaqtuq Iligiit Nunavut Chef-De-Mission, Jeff Seeteenak.

Hivulliqpaami, Iligiit Nunavut ulapqiyuqarnaiqtut qulit atauhirlu Inuulramiit Kivgaqtuiyit akiitumik havaktut ulapqiviini pitquhiliriviinilu Ulapqiryuaqtuni. Iligiit Nunavunmit Inuulramiit Kivgaqtuiyit tikkuaqtauyut atuqhugit akiitumik havauhiit qanurlu ilauvauhiit ulapqiyuni nunallaamingni.

Tamatkiutiyut Iligiit Nunavut’s siksiuyut inirnirit Ulapqiyunik Munaqtiuyut, taapkua uqautivangniaqtait ikayurlugit ukua inuulramiit ulapqiyuktut kivgatuiyit ulapqitillugit.

"Iligiit Nunavut katitiriyut iligiinik piyumayunik, piqpaguhuktunik ayuittiaqtuniglu ulapqiyuktunik, kivgaqtuiyinik havaktuniglu qun’ngiaqtittiyaamingni avikturviptingnik nunaryuaq qun’ngiaqtarvianni. Tamaita Nunavunmiut quviahuglutik taapkua Iligiit Nunavut qulvaqtipatigu nakuyaq talvani 2013 Kanata Auyami Ulapqiryuaqtuni. Quyagiyavut ilaungmata nakuuyumiglu ulapqipqublugit talvani Sherbrooke-mi," uqaqtuq Ministauyuq Nunalingni Kavamatkunilu Pivikhaqautit, Nan’ngariyauyuq Lorne Kusugak.

###

Tuhaapkaiyit uqarvigittaaqtat:

Hillary Casey

Tuhaapkaiyi Nunalingni Kavamatkunilu Pivikhaqautit

867-975-5342

hcasey@gov.nu.ca