You are here

Angirutikhat

Aajiiqatigiinniq

Nuanvut Kavamatkut Nunavut Tunngavikkut havaqatigiikhimaaqtun.

 

Naunaitkut Angiqatigiiknirmut – Manotoba-mi

Akunngatigun Aviktuqhimayuq Nunaqyuangit Manitobami Nunaqyuangitlu Nunavutim.