You are here

Hivayaklutaa

Apiqutikutingnut?

Nunavunmi Naunaiyaliqiyiitkuni qaritauliqiyiikkurutaat havattiakhimayuq taima piyaangat allatqiinganik hanaqitjutikhaqaqtun piyaangat naunairutingnik.

Taima havakhimaaqhimayut piyaangat ayuknaitumik uvanga qaritaulikkurutmi, ilangit naunairutiit pilimaitun ilanun qaritauyaliqiyut uvani. Talvuunattiaq mikhaatigut, taima titiraqlutin qaritauyakkut talvuunga Apiqutikutingnut? Ikayuktaugumaguvit.

 

Naunaiyagiikhimayut Hivayaqluta

Ryan Mazan

Aulapkaiyi / Nunaqyuaningani Naunaiyaiyi
(867) 473-2693
rmazan@gov.nu.ca

Ryan Oliver
Naunaiyagiikhimayunik Qauyihaiyi / Havaakhaqnut Aulatitiyi
(867) 473-2653
roliver@gov.nu.ca

Meeka Mearns
Kangiqhipkaiyi / Qauyihaiyi
(867) 473-2656
mmearns@gov.nu.ca

Donna Kilabuk
Kangiqhipkaiyi / Qauyihaiyi
(867) 473-2660
dkilabuk@gov.nu.ca

Tommy Angnakak
Naunaiyagiikhimaliqiyi
(867) 473-2609
tangnakak@gov.nu.ca