Havaktingit

You are here

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Huna havaariyait nutaqqanik munaqtiuyiuyit?

Nutaqqanik munaqtiuyit (nutaqqanik munaqtiuyut ilaqatigiiktut) nakuuyumik...

Qanuqtun Ihuatkiyaunniakgalluakaa Qanukgilliukniakinga.

Ihuatkiyaunniakgalluakaa qanukgilliukniakinga tamna atia tunniyauyuq...

Kangirhidjutikhaq
Iluvirhidjutikhamut Qulaangnaiyautit Akiit

Ilaani, ilangit qanuriliurutingit, Nunavut...