Havaktingit

You are here

Makpiraat

Aulayuq Havaktunik Angirutikhangit:

Kavamatkunni Havaktiitnut Angirutihimayangat Taapkungnunga Nunavumi Havaktiit Ikayuktingit Uumungalu Minista Munaqtiuyuq Talvuuna Kavamatkut Havaktiitnut Maligaq (taimaaqniaqtuq Apitilirvik 30mi, 2018)

Havaktunut Angirutautjut tapkununga Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumatjutiit unalu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (Ubluirvia 31, 2020)

Katitlugit angirutit Tapkunanga Nunavut ilihaiyit katimayit Tamnalu Tamna ministauyuq munakhiluaqtuq Nunavut kavamatkut havaktinginnut maligaq (Nungutniaqtuq Imaruqtirvia 30, 2021)

 

Nutqaqtauhimayuq Havaktunik Angirutikhangit:

Kavamatkunni Havaktiitnut Angirutihimayangat Taapkungnunga Nunavumi Havaktiit Ikayuktomgot Uumungalu Minista Munaqtiuyuq Talvuuna Kavamatkut Havaktiitnut Maligaq (Apitilirvik 30, 2014)

Katitlugit angirutit Tapkunanga Nunavut ilihaiyit katimayit Tamnalu Tamna ministauyuq munakhiluaqtuq Nunavut kavamatkut havaktinginnut maligaq (Nungutniaqtuq Imaruqtirvia 30, 2017)

Havaktunut Angirutautjut tapkununga Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumatjutiit unalu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (Nungunniaqtuq Ubluirvia 31, 2016)