Havaktingit

You are here

Nunalaani Havaktinut Haalataingat Ubluit

Ukiup Nutaaq Uplua - Januali 1, 2017

Tuqutauvia - Iipu 14, 2017

Makilviup Mantiani - Iipu 17, 2017

Kuin Ublua - Mii 22, 2017

Kanatap Uplua - Julai 1, 2017

Nunavut Uplua - Julai 9, 2017

Nunallaani Havaktinut Haalitiikniaqtun - Niqiliqivik 7, 2017

Havaktiit Uplua - Saptaipa 4, 2017

Quyahukvium Uplua - Aktuupa 9, 2017

Itqaumavium Ublua - Nuvaipa 11, 2017

Quviahukvikmi - Tisaipa 25, 2017

Kulaisimarviup Tuklia - Tisaipa 28, 2017

Ukiup Nutaaq Uplua - Januali 1, 2018

Tuqutauvia - Qiqailruq 30, 2018

Makilviup Mantiani - Iipu 2, 2018

Kuin Ublua - Mii 21, 2018

Kanatap Uplua - Julai 1, 2018

Nunavut Uplua - Julai 9, 2018

Nunallaani Havaktinut Haalitiikniaqtun - Niqiliqivik 6, 2018

Havaktiit Uplua - Saptaipa 3, 2018

Quyahukvium Uplua - Aktuupa 8, 2018

Itqaumavium Ublua - Nuvaipa 11, 2018

Quviahukvikmi - Tisaipa 25, 2018

Kulaisimarviup Tuklia - Tisaipa 26, 2018