Havaktingit

You are here

Ikayuuhialiqinikkut ihivriuqtauhimayut: Iqalungni katimaniaqtun

Nuvaipa 23, 2015

Nunalaani Tuhaqtitauyukhaq 

Ikayuuhialiqinikkut ihivriuqtauhimayut: Iqalungni katimaniaqtun 

Ihumaliurutikhaqaqqin pimmarikhiliqidjutikharnun ikayuuhialiqidjutingnun? 

Havakviita Qatan’ngutiliqiyitkut Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu inungnun katimapkainiaqtut tamainni Nunavunmi nunallaani piyumagamik ilitturipkaidjutinik ikayuuhiarnikkut taimaatut aallanguqtiriangata pimmariqtukharnik ikayuutikharnik ayuirharnirnun, havaktigagianganik pivalliayaangatlu pidjutikharnik tamainun Nunavunmiunun. 

Tamna nunalaani ilauyukharni aulavikhanga aulaqtiqhimavakhimayuq Apitilirvikmi, unalu kinguliqpaanguqniaqtuq katimavikhangit aulayukhauliqtuq Iqalungni: 

  • Aipiut, Hikutirvia 24mi, talvani Anglican Parish Hallmi, 7mungaqan-9mun 

Taktarutikhangit piqaqniaqtun tiitukharniklu piqaqniaqtun. Inuit kituliqaaq ilaugiaqaqtun. 

### 

Uqaqatigivikhat:

Jade Owen 
Tuhaqtitiliqiyiluaq 
Havakvikhaq Qatan’ngutiliqiyitkut 
867-975-5207 
jowen@gov.nu.ca 

Matthew Illaszewicz 
Atannguyaq, Tuhaqtakhanik 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca