Havaktingit

You are here

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅInulirijikkut Apikkuutit Kiudjutillu, Hikutirvia 6, 11:30 a.m. nutaanguqtirut

Nuvaipa 06, 2019

Inulirijikkut Apikkuutit Kiudjutillu, Hikutirvia 6, 11:30 a.m. nutaanguqtirut

Nutaqqanut Ilagiiktununullu Havagvia (CFS):

Havaktaujut arnanut ialgiiktuni ningakhirnikkut pijutainut pidjutauhimavat? 

  • Tamaita CFS havakpagait Nunallaami Ajukhaqtunut Ikajuuhiaktinit (CSSW) havakhimmaaqtut nutqaqhimaittumik, ukuallu ikajuutikhat arnanut nutarainnullu ajukhaqhimajut ningaktaunikkut.

 

Ikajuuhiaktit:

Qanuq piniaqqik niqikhautikhanut titiqqanik piitpat Ikajuuhialiqijimik (IAW) nunallaamni?

  • Igluligaaryukmi, Ausuittuq Qausuittumilu ikajuqtaujut inmik Aviqtuqhimajuni Havagviinni - aadjikkutaanut tadja pivaktamingnik naunaijaitjutimingnut. 

 

Qanuritpat niqikhautinut tiqqanik tuniqhaivakpat Sanikiluami? 

  • IAW-kut katimaqatigijait nunallaami niuvvaaviit pivlutiklu niqikhautikhanut titiqqanik talvani Hikutirvia 5. Ikajuqtaujut katimaqatiginiaqtait IAW-kut pittaaqlugulu niqikhautikhanut titiraq niuvvaavikmut atuqtaujaangani.