You are here

Kugluktumi Ilagiinun Inuuhiqattiarnirmun havagvia umilaktuq

mii 18, 2023

Inungnut Tuhaqtitaujuqhaq
Kugluktumi Ilagiinun Inuuhiqattiarnirmun havagvia umilaktuq

Havagvia Inulirijitkut tuhaqtitumajait inuit Kugluktumi umilangniranun Ilagiinun Inuuhiqattiarnirmun havagvia tailamik atuliqtuq talvunga Qiqaijaluarvia 24, 2023, havaktighaqliuqnikkut.

Umikhimatilugit, kikliqaniaqtut havaktit ikajuqtit piinarialgit qilamiunirmun ilanginlu kikliqaniaqtut kivgaqtuutit, imaatun ilagiinun pulaaqtautit ikajungnirmunlu inungnun upautidjutighatigut.

Niriuklugit nutaqiurutit hivajarnirmun Ilagiinun Inuuhiqattairutinun Havagvia kiudjutit hivajaqtunun Titiraqhimajut hivajagahat qaffiuniit Ilagiingnun Inuuhiqattiarnirmun Havagviit avatiini aviktuqhimajup paqinaqtut uvani Kavamatkut Nunavunmi qaritaujaliqiviani. Qilamiunirmun, hivajaqlugit piliihimatkut.

Kivgaqtuutinun ikiklivaliajut umikhimadjutiluuniin pidjutiqaqtut aalanguqtirnirmun pihimajut havaktiqanirmun. 

Havagvia Inulirijitkut havaqatigijait havaqatitik pijaangini Nunavunmiut pijaariangini ihariagijaununun kivgaqtuutinik uqautigihimaaqhugu havaktighaqliuniq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijaqhaq:

Tony Canny
Tuhaqtipkainikkut Ajuittiaqhimajuq
Inulirijitkut Havagvia
867-975-5207
acanny@gov.nu.ca