You are here

Munaqtiuniaqtun Angajuqqaat Ilihaidjutait

Saptaipa 23, 2022

Inungnut Tuhaqtitaujuqhaq
Munaqtiuniaqtun Angajuqqaat Ilihaidjutait

Havagvia Inulirijitkut ilihaqtitiniaqtut munaqhijunik nutaqqanik angajuqaanun Iqalungni pihimajaangini anginirhakkut qanuriniinun munaridjutinik kivgaqtuutiniklu tamainun nutaqqanun munarijaujunun.
Ilihaidjutit havaqatigiblugit Ikajuqtiluat, timiujut tapkua kivgaqtuqtut nutaqqanun, ilagiingnun, nunallaanunlu tamaini Kanadami. Ubluit iliharvighallu ataani:

• Apitilirvia 30 uvani Aqsarniit Hiniktarviani Katimaviani.
• Tattiarnaqhilirvia 1 uvani Aqsarniit Hiniktarviani Katimaviani.

Atiliuriangani ilihaidjutinun, ilituripkaqlugu Emesong Njabnjem, Nutaqqanik Munaridjutainun Aulapkaijia 867-975-5777 unaluuniin enjabnjem@gov.nu.ca. Umikvikhaa uukturiami unaujuq Apitilirvik 28.
Ihumaguvin munaqtiuliqlutit, takulugu ukua Ilagiingnun Kivgaqtuutit Nutaqqanik Munaridjutinun makpirnia. Kangiqhitiarumaguvin Nutaqqanik Angajuqaat Ilihaidjutainun avatiini Nunavut, hivajaqlugit napat ataani:

• Kivalliqmi: 867-645-5064.
• Kitikmeot: 867-983-4071.
• Hivuraani Qikiqtaaluk: 867-975-5777.
• Tunungani Qikiqtaaluk: 867-473-8944.

###

Tuhaqtittijit hivajautaat:

Anthony Canny
Tuhaqtittiyit Havaktiat
Inuliriijitkut
867-975-5207
ACanny@gov.nu.ca