Havaktingit

You are here

Pijumajaujun Tukhirutit – Angajuqqaangunikkut Nutaqqiqinikkullu Nunallaani Maniliqtuutikhakkut Piniarhimadjutini

Januali 21, 2021

Public Service Announcement

Pijumajaujun Tukhirutit – Angajuqqaangunikkut Nutaqqiqinikkullu Nunallaani Maniliqtuutikhakkut Piniarhimadjutini

Inuliqijiit Havagvia piliqtuq tukhirutiknik havaktaujukhanun uvani 2021-2022mi maniliqinikkut ukiungani ukununga angajuqqaangunikkut nutaqqiqinikkullu nunallaani maniliqtuutikkut piniarhimadjutinik.

Uukturutikhat hailihimajun havaktaujukhanun ikajuutaunikkut nunallaani-tunnganiqaqtuni angajuqqaangunikkut nutaqqiqinikkullu iliharvighanik turaanganiqarluni piliuffaarnikkut hakugigharnikkullu Inuit pitquhikkut nutaqqiqinikkut ajuirhautiit, atuqpaktait ikajurnikkullu ilingaijarnikkut.

Maniliurniarhimangittun timiqutit, katimajiit nunallaanilu timiqutit uuktuqtaaqtun maniliqtuutikhanun havaktaujukhanun taimaatun:

  • atuliffaarlugin ihumatunirniit havagutillu uvani Inunnguiniq (Inummaringnirmi).
  • ikajurniq mamiharnirnik ihuuhirittiarnirniklu angajuqqaanun ilagijainnullu.
  • hakugigharlugin havagutait ilagiiktuni nunallaanilu nutaqqiqinirnun.
  • pivallialiuqluni ikajurutikhanik turaangajunik paapanun.
  • pivallialiuqluni ikajurutikhanik avaliitunun maamanun.
  • pivallialiuqluni pimmarigharluniluunniit angajuqqaangunikkut ikajurutikkut pivikhanik.
  • ikajurlugin pivallialiurniit angajuqqaangunikkut ajuiqhimajakhani; imaalu/imaaluunniit
  • ikajurluni aihimavingnun pulaarnirnik ukuningaluunniit angajuqqaani ajuirharnirnik.

Uuktuutikhanun, uqaqatigidjavant Myna Kiguktak, Inungnun Ilaupkainikkut Hivulliuqti, uvani MKiguktak1@GOV.NU.CA uvaniluunniit 867-975-5212.

Umikvikhaa uukturiami una Fibjuali 15, 2021, 5-mi unukpat. (EDT).

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ajuittuq
Inulirijikkut Havagvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca