Havaktingit

You are here

Pijumajut Tukhiutikhanik – Arnat Uuktuutikhait ukuallu Angutit Inuuhuktullu Uuktuutikhait Aittuutikhat Pinahuaruti

Maassi 08, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Pijumajut Tukhiutikhanik – Arnat Uuktuutikhait ukuallu Angutit Inuuhuktullu Uuktuutikhait Aittuutikhat Pinahuaruti

Havagviat Inulirijikkut piliktut tukhiutikhanik nunallaani-ittunik havaakhanik ikajuutauajunik arnat ajuqharuiqtidjutikhanut ikajuutikhanginik imaalu pinahaurutikhangit angutinut inuuhuktunullu Nunavunmi ilihaqtitaujukhanik 2021-22 maniliqinirmut ukiungani, aullaqtirl;utik qangikkan Qitiqqautijuq 1, 2021.

Nunalaani-ittunik, maniliuqhimangitun timiqutingit, nunalaani kuapulisiit imaaluuniit inullaat uuktuinariaqaqtut maningmik havaktitijamingnik havaakhanik ukuninga katitirvingiinni:

  • Hivuliqtikharnik ayuittiarutingnik.
  • Havaakhaq.
  • Maniliqinirmut inmikkuurniq.
  • Inuuhiringnikkut.
  • Inminikkut.
  • Pitquhikkut qauyimayatuqangit.

Uuktuqtut tunijukhat itqumajunik naunairutingnik aulajunik tapkuninga Nunavunmi Maligaliqijikkut Titiqiqidjutiliqijiit, ihuaqqata. Pinahuarutikhanut pittaaqtut maliktakhait uuktuutikhait paqitaulajut uvani: http://www.gov.nu.ca/family-services.

Uuktuutit umikvikhaa Qiqaijalirvia 22, 2021.

Naunaiqhittiarumaguvit, uqarvigilugu Nancy Kisa, Ilagiit Ningaqtaunikkut Havaakhat Havaktingat, Havagviat Inulirijikkut, hivajautaa 867-975-5245 imaaluuniit qaritaujakkut titirarvikhat NKisa@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ayuittuq
Inuliriiyitkut Havagvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca
 

 

ANGUTIT INUUHUKTUTLU HANAQIDJUTIKHANGIT MALIKHAUTIKHAIT UUKTUUTIKHANGITLU