Havaktingit

You are here

Tukhiqtut uuktuqtukhanik-ilihaidjutinik havaaghatigut pinahuagutinik

Iitjirurvia 07, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

 

Tukhiqtut uuktuqtukhanik-ilihaidjutinik havaaghatigut pinahuagutinik

Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia tadja piliqtut tukhirutikhanik ukununga ayuirhainikkut havaakhatigullu piniarhimadjutikhanun 2018-2019 maniliqinikkut ukiungani, aulagutilutik Qitiqqautiyuq 1, 2018. Uuktuqtukhangit umingniaqtuq Idjirurvia 16, 2018.

Ayuirhaqtipkaiyit, ilauyullu maniliurniarhimangittut timiqutit havakviillu, haamlatkut, Inuit timiqutiit katimayiillu uuktuqtaaqtut maniliqtuutikhanik pipkaiyaamiknik pinahuarutinik hapkunani qanurittuni:

  • havagiaqtaalaqiyuq upalungaiqhimanirlu;
  • ayuiqtauhimayukhat;
  • havakviknun-turaangayut ayuirharniit;
  • ayuirhainikkut havaakhatigut pinahuarutit inungnut inuuhiqaqtunut ayurnautiqaqtunut;uvalu
  • ayuirharnikkut havaakhakkullu pinahuarutit ilihariaqturuiqhimayunun inulrammiinnun ukiuqaqtut 15-30.

Ukununga pinahuarutikkut pittaarnikkut maligutikhanik ilitturipkaitjutikhaniklu, uqaqatigilugu Victoria Embree, Qatanngutiliqiyitkut Havakvia, uvani 867-975-5245, uvaluuniin qagitauyakkut uvunga VEmbree@gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Qatanngutiliqiyitkut Havakvia
(867) 975-5207
TWood@gov.nu.ca