Havaktingit

You are here

Tuqhulaugut tukhiqtauyukharnik - Turaaqvikharnik Havagvikhat Pinahuarutingnik

Aktuupa 30, 2020

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Tuqhulaugut tukhiqtauyukharnik - Turaaqvikharnik Havagvikhat Pinahuarutingnik


Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia tadja piliqtut tukhirutikhanik ukununga ayuirhainikkut havaakhatigullu piniarhimadjutikhanun aulayukhanik 2020-21 maniliqinikkut ukiungani, aulagutilutik Ubluqtuhirvia 1, 2021. Uuktuutit umigvikhaa Tarium Hikutirvia 23, 2020.

Ayuirhaqtipkaiyit, ilauyullu maniliurniarhimangittut timiqutit havakviillu, haamlatkut, Inuit timiqutiit katimayiillu uuktuqtaaqtut maniliqtuutikhanik pipkaiyaamiknik pinahuarutinik hapkunani qanurittuni:

  • havagiaqtaalaqiyuq upalungaiqhimanirlu;
  • ayuiqtauhimayukhat;
  • havakviknun-turaangayut ayuirharniit;
  • ayuirhainikkut havaakhatigut pinahuarutit inungnut inuuhiqaqtunut ayurnautiqaqtunut;uvalu
  • ayuirharnikkut havaakhakkullu pinahuarutit ilihariaqturuiqhimayunun inulrammiinnun ukiuqaqtut 15-30

Ukununga pinahuarutikkut pittaarnikkut maligutikhanik ilitturipkaitjutikhaniklu, uqaqatigilugu Jonelle Lieng, Havaagumayangnik Pivalliayuliqiyi, Qatanngutiliqiyitkut Havakvia, uvani 867-975-5226, uvaluuniin qagitauyakkut uvunga JLiengfs@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ajuittuq
Inulirijikkut Havagvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca