You are here

Hunauyut hivayautait naunaitkutait Aanniaqviliaqnahuaqtunut Havagviat?

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Havakvit

Qikiktaani Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Havakvik
Titiraqarvia1000, Stn 1046
Iqaluit NU X0A 0H0
Akiittuq 1-866-371-3305
Hivayauta 1-867-975-5759
Kayumiktukkut 1-867-975-5964

Kivalliq Avikturniani:
Akiittuq: 1-844-886-8020
Hivayautaa:1-867-645-4336

Kitikmeot Avikturniani:
Akiittuq: 1-844-886-8010
Hivayautaa:1-867-983-4506, unaluniit 1-867-983-5196 havaguirnaqhikpat.