You are here

Aanniarutaukhaaktuq Aanniarut

Aanniarutaukhaaktuq Aanniarut ilani mihingnaittumik aannilikpaktut uvaluuniit ingattakpalliapluni imatut inuk ayukhalikpalliavakhunillu. Aanniarutaukhaaktuq Aanniarut hivituyumik aanniarutauvaktut (pingahuni tatqighiutini ilani hivittutqiyamik) ingattaqpaktut munariyauttiangitkangamik. Ilani inungmut tullayuq aanniarutit inuuhiani, aanniarutit nuivalliavaktut inirninguqpalliayunut.

Aanniarutaukhaaktuq Aanniarut ilauttaaktut:

 • Uumalluktuq aanniarut
 • Nukiiktittuq
 • Timikkut pururviuniq
 • Aannirniqlungnaqtut puvakkut aanniarutit
 • Type 2 Aukkut SukaqaqluarniqIhumaalungnikkut aanniarut

 

Qayanngnaqtunut Naunairutauvaktut

Ukiuqarnia, angutaukpat, arnaukpat uvaluuniit qanurinniutaanit inuuhiata qayanngnaqtunut naunairutauvaktut imatut aannialiqppalliatjutauvaktuq aanniarutaukhaaktunik aanniarutit allangulimaitkipluni. Kihimik, allanik qayanngnaqtunut naunairutauvaktut hapkunatut inuuhirmingni atuqpauhiita aannialaqinnaqtut:

 • Imikpallarniq taangarnik
 • Tiklianut Naunaitkutaa qulvakpallarangami
 • Taqqainut Urhunakpallarangamik
 • Puvalavallaaktuq, uvaluniit uqqumaiqpallaaktuq
 • Nakungittunik nirivaktuq
 • Pihuqattayuittuq in’ngutaakluayuittuq
 • Higaangniq

 

Aanniaqtailiniq

Tamarmik Inuit aanniaruhiqtaaktut aanniarutaukhaaktunik, kihimik ilingnik aanniaqtailitjutikhanik uktuqtaaktutit. Hamma nakunikhat aanniaqtailinikkut uuktuqtakhat:

 • Higaaruiyaqlutit: Higaarniq amihunik aannialaqinnaqtuq
 • Ingutaakpaklutit: ingutaarniq hakugingnaqtuq timimi ikayuutauvaktuqlu timifingni aanniaqtailinikkut
 • Nirittiakpaklutit: Nakuuyunik nirivangnik hapkuningallu ahianik nunamit nauhimayunik anginiqaqtuq aanniaqtailinikkut
 • Imiqpallaruiqpaklutit taanngarnik: imiqpallarniq taannganik inuuhiringnaittuq aannialiqtarnaqtuqlu amihunut aanniarutinut

 

Tuhattiarumaguvit Naunaikhitjutikhanik

Tuhattiarumaguvit naunaikhitjumaguvit, hivayaqlutit munarhitkunut uvaluuniit Munarhiliqiyikkut   (867) 975-5700.