Havaktingit

You are here

Angikliktiqhimayangit Aaniaqtailinirnut Ikayuuhiat (EHB)

Munakhiliriiyitkut pivikhaqaqtut Aadlanik Inuuhirittiariami Ikayuutikhainnut (EHB mik taivagaat) ikayuutikhainnik inuuhittiaqnirmun piumayunut Nunavunmiutat pilimaittainniq talvanga Nunavut Aanniaqtailinirmun Upalunggaiyaigiikhimanianit.  


EHB piinnariaqaqtaitlu taapkunanut pilimaittunut pittaaqtunutluunniit pinggahuni ilauyuni nalliutivikhaqaqtuni taapkuatut Aanniaqtailinikkut Kanatap Pilimaittut Ikayuutikhainnut (NIHB mik taivagaat), havakvigiyauyuniluunniit aanniaqtailiviqidjutiqaqtunut.   


EHB piinnariaqaqtait Nunavunmiutat piqaqtunut Nunavut Aanniaqtailinirmun Naunaitkutinnuaniq taapkuan’nguyut: 

 

Kitutliqaaq pilimaittait Aadlanik Inuuhirittiariami Ikayuutikhanik (EHB) hapkuninga piyauvikhaqaqqatta: 

  • ihumaliugumi ilauyumanggittuq pinggahuni ilauyuni tamatkiutigiyauluni
  • ihumaliugumi ilauyumanggittuq talvani ikayuutini ataani pidjutiplutik pinggahuni ilauyuni upalunggaiyaidjutaani
  • nalliutivikhaqariikhimayut pinggahuni ilauyuni pipkaivaktut hapkuninga ikayuutikhanik

 

Uuktuqlutin Aadlanik Inuuhirittiariami Ikayuutikhainnut (EHB). 
 

Hivayalugit Qaritauyaqlugit havaktut EHB ni naunaittiagumaguvit:

Nunavut Aanniaqtailirutikhanut Piliriakhat Havagviat
Aanniaqtailinirnut Piliriviit
Box 889
Kangiqhiniq, NU
X0C 0G0

Hivayautaa: (867) 645-8001
Kayumiktukkutluuniit: (867) 645-8092
Akiqanngitukkut: (800) 661-0833
Qrauyakkut