You are here

NIHB Parnautikhait

Hamna Nalliukumaaqanngittunik Aaniaqtailinirnut Ikayuutikhait piliriakhait ikayuutivagait nalliukumaat parnautikhait ilanganit haffumingat:

  • Aanniarviliaqtunut Tingmidjutigut
  • Havautikhainit
  • Aanniarutinut Ikayuutikhat Ingilrutikhainit
  • Kiguhiqinirnut Ikayuutikhait
  • Iiyiliqinirnut Ikayuutikhait

Tamatkiumayut ilitariyauyunut Inuit Nunaqaqaaqhimayunut Angirutainit ikayuqtaulaaqhutik haffumingat NIHB.

 

Aanniarviliaqtunut Tingmidjutikhat

Ikayuutikhat: NIHB akiliqtuilaaqhutik tamatkiumayumit akikhangit haffumingat $250 akiliqatigiikhimayunit akikhangit parnaiqhimaittut haffumingat Nunavut Aaniaqtailinirnut Parnautikhanut Nalunairutit.

Naqittarlugu hamani nalunaiqhigiangani haffumingat aaniaqtailinirnut tingmidjutikhainit ikayuutikhait haffumingat NIHB.

Tukhiliurahuarnikkut: Naqittarlugu hamani nalunaiqhigiangani haffumingat aaniaqtailinirnut tingmidjutikhainit ikayuutikhait haffumingat NIHB.

 

Havautikhautigut

Ikayuutikhat: Angiqtauhimakpat, NIHB akililaaqtut tamainnut angiqtaukpata havautikhainit.

Naqittarlugu hamani nalunaiqhigiangani haffumingat angiqtauhimakpat havautikhainit.

Tukhiliurahuarnikkut: Hamna akikhangit haffumingat havautikhatit akiliutikhait turaaqhimayut NIHB nut.

 

Aanniaqtailinirnut Atuqtakhait Hanalrutiinillu

Ikayuutikhat: Angiqtaugiakpat, NIHB akililaaqtut tamatkirlugit aaniaqtailinirnut hanalrutikhait ihuaqutikhainillu niuviqtauhimayut angiqtauhimayunut ikayuutikhainit niuviqtitiyunullu.

Tukhiliurahuarnikkut: Hamna akikhangit haffumingat aaniaqtailinirnut ihuaqutikhainit hanalrutinillu akiliqtauyut NIHB tigut.

 

Kiguhiqinirnut Ihuaqutikhainlu

Ikayuutikhat:

Angiqtaugumi, NIHB akililaaqtut tamatkiutaa kiguhiqinirnut ilaliutilaaqtut kigutigut ihivgiuqhinit, halummaqhiniq, halummaqtunut ikayuutainit, iksuliiqhiniq, Hainaut kigutaa ihuaqhainiq, qavyaqtiqiniq, kigutinut ikayuutainillu.

Uqarvigilugit kiguhiqiyunut ihivgiuqtautinnatit.

Tukhiliurahuarnikkut: Kiguhiqinirnut akikhangit akiliqtauyut NIHB nut.

 

Iiyiliqinirnut Ikayuutit

Ikayuutikhat:

NIHB akililaaqtut akikhangit iiyiliqinirnut ihivgiurnigut laisiqaqtumut iiyiliqiniq malikhimalugit NIHB Akikhangit Nalaumayangit.

NIHB akililaaqtut akikhangit ilgakhanut malikhimalugit NIHB Akikhangit Nalaumayangit.

19nik ukiuqarniruvit, angiqtaugiaqaqtutit atauhirmik iiyiliqinirnut ihivgiurnigut atauhirmik ilganiklu 24 nik tatqiqhiutigut naahimakpat.

19 nik ukiutinnatit, angiqtaugiaqaqtutit atauhirmik iiyiliqinirnut ihivgiurnigut atauhirmik ilganiklu 12 nik tatqiqhiutigut naahimakpat.

Nalunaiqtakhatit:aallannguqtauniqqat iiyitigut, qilamiurtumik ilganilaaqtutit hamna titiqqat nalunairnigut qulaani titiraqhimayuq.

NIHB akiliqtuilaittut iiyinut ihuaqutikhait kihimi iiyiliqiyit uqarniqqat ilganut atulaitkuvit.

Tukhiliurahuarnikkut:

Uvani Nunavunmi, akikhangit iiyiliqinirnigut ihivgiurnikkut unalu ilgakhanut akiliqtauniaqqut NIHB.

Hilataani Nunavunmi, qilamiurtumik akiliqtuigialik. Kiuyauyumaguvit iiyiliqinirnut hivayainnarialik akiqanngittukkut 1-800-661-0833 tunuaniittuq aaniaqtailinirnut parnautikhanut nalunaitkutaq havagnartumik. Ilaani ikayuqtut titiqqatigut akikhautigut turaarvigivagait ukuninga Aaniaqtailinirnut Nalliukumaat Piliriakhat Havagviata.

Qilamiurtumik akiligialik, turaarlugit uumingat  NIHB Inmikkut Himmautikhaitigut Tukhiutiniq – Kangiqhiniq titiqqait akikhangit haffumingat tiraaqhimalugit:

Nunavut Aanniaqtailirutikhanut Piliriakhat Havagviat
Munaqhiliqiyitkut
Bag 3
Kangiqhiniq, NU
X0C 0G0

Hivayautaa: (867) 645-8001
Akiqanngitukkut: (800) 661-0833
Qaritauyakkut