Havaktingit

You are here

Nuatarannuanut Kapuutikhat Havautinik – Kapuutikhat Havautinik Nutaqqanut

Tapquat Pilikviit tapfumuna Aaniaktailinikkut pitjutiligit akiitunik qaapuutikhanik tammainun nutakannut Nunavutmiuni. Mallitiaklugit aayuuaiktiakluugit pinaitumik nutakat aaniakguunmik.

Qaapukhiknikkut Pinahuarutingni
Qaaputkhiknikkut pinahuarutingni ihuakhaktauhimayut aaniakguutingnaitumik nutakgaanuani, sikuulihaktunut unalu nutakatlu innikninlu aaniakguuningnaitumik tapfumuna qaaputinit-pinaitumik aaniakgunmik.

Qaapuut Pitjutauyukhak
Una qaapuut naunaitkutikakgumi uukiungit nutakat qaapukhiktukhauyut.

Haavaut Tuuliktinagu Aaniakguut
Haavautin ihuakuutauyut aaniakguuningnaitumik.

Angayuqaangit Malikhautikhait Kapukhigianganik
Kapukhingniq ihuatqiyauyuq munagidjutikhaqaqtuq nuttaqqangnin inuuhiriyainun.