You are here

Uvaptingnik

Tunngahugit uvani Aanniaqtailinirmut-kunni

Aaniaqtailinirmut Havakvinga (qablunaatitut naittumik taiyauyuq Aaniaqtailinirmut-mik) munariyakhaa aaniarvini havaanginnik pinahuarutingit Nunavunmi.

Havaktut Aanniaqtailinirmut-kunni havaktut ihuarhigiamikni aaniaqtailiningit nakurutjutingillu Nunavunmiut naunaipkaiplutit atlatqiinguyut ihariaginingit tamarmik nunallaangit pitquhitigut ihuatqiyauyuq naunaipkainingit ikayuutingillu.

Naunairiami paaruti pipkaitjutigiyavut tikinnahuaqtaptiknik nunavunmi, Aanniaqtailinirmut-kut havaktut hapkunani tikinnahuaqtamiknik ihumagiyamikniklu uqaqtamiknik.

 

Inirumajait

Havaqatigiingnikkut, nutaanik uvalu ilauqatigiingnikkut Inuit Inuuqatigiingnikkut Akhuurutigijangit, tunihiniaqtugut nakuunikkut aaniaqtailinikkut munaqhidjutinik tapkua hakugikhijuumirutijut Nunavunmiunun inuujaangini aaniangnaitumik inuuhiqmik.

 

Takujumajait

Aanniartailidjutikhanut Nunavunmiutanut

 

Ministap Maqpiraanga