Havaktingit

You are here

Aihiruqtiqhutik Itiqpaktun talvunga Iqaluit Nunalaani Munarhiliqiyikkutnun

Aktuupa 24, 2013

Nunalaanun Tuhaqtitauyukhaq

Aihiruqtiqhutik Itiqpaktun talvunga Iqaluit Nunalaani Munarhiliqiyikkutnun

Aulaniaqtuq Ublukmi: Tattiaqnaqtuq 24, 2013

Umingniaqtuq Ublukmi: Tattiaqnaqtuq 28, 2013

Iqaluit, NU 30 sec
 

Havagviat Munarhiliqiyikkut tukhikhimaaqtun nunalaani ikayuktukhamik talvuuna aihiruqtiqhutik ituqpaktun talvunga Iqaluit Nunalaani Munarhiliqiyikkutnun.

Taima unuami aihiruqtiqhutik ituqpaktun Tattiaqnaqtuq 22mi 23mun, 2013mi.

Taima takuvakuffi ihuangitunik hulilukaaktunikluuniit unuami uplaatnuamilu talvani Igluqpakyuami 1091mi, tamna Baron Igluqpakyuaq, hivayaqlugit Palihimatkut uvanun hivayautmun 979-1111.

Igluqpakyuami 1091mi kinguliuyuq igluqpak taliqpingmiituq, kuganuaq tikitinagu, apqunmi aulayuq milvilingmun.

###

Tuhaqtitiliqiyut Hivayaqlugu:

Ron Wassink

Tuhaqtitiliqiyi Ayuittiagiikhimayuq

Munarhiliqiyikkut

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca